Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XXX sesja sejmiku województwa

Podczas poniedziałkowych (22 marca) obrad sejmik przyjął uchwałę o woli utworzenia spółki celowej samorządu województwa Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie. Uchwalił też stanowisko, w którym wzywa rząd do zapisania budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w opracowywanych obecnie strategicznych dokumentach programowych nowej perspektywy. 

– Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na 10 lat. Ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców, chcemy w tym nowym rozdaniu przywrócić połączenia kolejowe sprzed obecnych ograniczeń. Liczymy, że przystępujące do przetargu podmioty przedstawią rozsądne, satysfakcjonujące wszystkie strony oferty. Gdyby się tak jednak nie stało, przygotowujemy rozwiązanie alternatywne, którym jest możliwość powierzenia świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem spółce, której samorząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie właścicielem – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Wśród aktywów nowego przedsiębiorstwa znajdą się m.in. (jeżdżące obecnie w barwach Polregio i Arrivy) zespoły trakcyjne, szynobusy i doczepy należące do samorządu województwa, które już dziś stanowią połowę używanego w Kujawsko-Pomorskiem taboru kolejowego. W ubiegłotygodniowych wypowiedziach dla mediów gospodarz województwa podkreślał, że nawet gdyby samorząd województwa został postawiony przed koniecznością zastosowania takiego rozwiązania pracownicy firm obsługujących obecnie pasażerskie przewozy kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem, Polregio i Arrivy, nie musza się martwić o swój byt. Spółka Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie zagwarantuje możliwość zatrudnienia u siebie personelu obu przedsiębiorstw.

Przetarg na obsługę regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w naszym województwie zostanie ogłoszony w połowie kwietnia, przewidywane rozstrzygnięcie w lipcu. By zapewnić niepozostawiającą najmniejszych wątpliwości transparentność wyboru przewoźników, gospodarz województwa powołał zespół, w którym znaleźli się m.in. wskazani przez przewodniczącą sejmiku radni województwa wszystkich opcji politycznych.

Uchwalone stanowisko sejmiku w sprawie stopnia wodnego w Siarzewie to wsparcie apelu w tej samej sprawie, skierowanego kilka dni temu przez marszałka Całbeckiego do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zobacz Zielony Ład, Wisła, stopień w Siarzewie

Marszałek Piotr Całbecki przedstawił analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017–2019. Informację na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który Polska musi przedłożyć Komisji Europejskiej do końca kwietnia, w imieniu gospodarza województwa przedstawił dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień. KPO będzie stanowił podstawę inwestowania środków unijnych, jakie Polska otrzyma w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Unia Europejska przeznaczy 750 mld euro na odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Środki będą musiały być przeznaczone na konkretne inwestycje wpisujące się w kluczowe obszary określone przez UE: infrastrukturę, transport, energię i środowisko, innowacje, cyfryzację, zdrowie, społeczność i spójność terytorialną.

Zobacz Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Informację na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie przedstawił komendant wojewódzki policji insp. Piotr Leciejewski. Informację na temat stanu organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa zaprezentował kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kaczmarek.  Zarówno policja jak i Straż Pożarna aktywnie od początku uczestniczą w działaniach związanych z walką z epidemią Covid-19.

Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski przedstawił informację zarządu województwa o stanie realizacji wojewódzkich inwestycji drogowych. Sejmik zdecydował o pomocy finansowej (4,8 mln złotych) powiatowi świeckiemu na przebudowę trzech odcinków dróg powiatowych, które do niedawna podlegały samorządowi województwa.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie tegorocznych dotacji na restaurację zabytków. Ochrona dziedzictwa materialnego to jeden z priorytetowych obszarów działań samorządu województwa. Co roku można zgłaszać w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie takich prac dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku planujemy dofinansowanie 177 zadań; źródłem środków są budżet województwa i Regionalny Program Operacyjny 2014–2020.

Samorząd województwa wesprze też finansowo organizowane przez miejski samorząd Torunia 35. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Formuła zaplanowanego na 7-9 maja  wydarzenia została dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej, spektakle będą dostępne online.

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

19 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021 r.

Posiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, 22 marca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP