Aktualności

Konsultacje KPO: prezentacji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak przysłuchuje się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konsultacje KPO: prezentacji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak przysłuchuje się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dokumentu niezbędnego do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy – 57 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu projekty o łącznej wartości ponad 22 mld złotych. W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym (2 marca) uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, 4 marca odbyło się następne, poświęcone służbie zdrowia, a 9 marca debata zamykająca cykl, której tematem były gospodarka i transformacja cyfrowa.

 

 

KPO, którego opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), projekt jest właśnie konsultowany, będzie ostatecznie zawierał informacje o przygotowywanych reformach i planowanych inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka i zielona mobilność), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka, ale zakładane są też inwestycje infrastrukturalne (kolej, drogi).

 

Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu 42 projekty o łącznej wartości ponad 22 mld złotych. Ich listę – na której znalazły się m.in. rozbudowa Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej, rozwój usług teleopiekuńczych i budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – stworzyliśmy w oparciu o wyniki szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w całym regionie przy zaangażowaniu samorządów gmin i powiatów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Podczas debaty na lutowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego marszałek Piotr Całbecki, który jest też współprzewodniczącym tego gremium, stwierdził, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie w ramach KPO środków przeznaczonych dla poszczególnych regionów (tzw. koperta regionalna), co umożliwiłoby lepsze ich wykorzystanie, zgodne ze zdefiniowanymi przez samorządy potrzebami województw.  

 

– Zgłaszając w ubiegłym roku nasze projekty do KPO przedstawiliśmy naszą paletę potrzeb wiedząc, że kwota, o którą w ten sposób wnioskujemy, znacznie przekracza możliwości Planu Odbudowy. Liczmy, że przynajmniej części projektów – wynikających z naszej strategii rozwoju województwa, przemyślanych, gotowych do realizacji – znajdzie akceptację. Na przykład rozbudowa Filharmonii Pomorskiej – wiemy, że ten projekt może kosztować około 300 milionów złotych, szukamy dla niego źródeł finansowania. Ale najważniejszym na co liczymy są środki na zreformowanie służby zdrowia tak, by stała się bardziej odporna na sytuacje takie jak obecna. Znaczną część środków chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw – na badania i wdrożenia oraz na cyfryzację. Liczymy, że w gotowym i zatwierdzonym KPO znajdzie się również nasze województwo – powiedział przed pierwszą rundą konsultacji marszałek Piotr Całbecki.  

 

Tematem pierwszego spotkania konsultacyjnego były zielona energetyka i zrównoważona mobilność (agenda w portalu gov.pl). Po stronie rządowej uczestniczyli w nim minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Więcej informacji o KPO na stronie kpo.gov.pl. 

 

Departament Funduszy Europejskich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021 r.

 

Konsultacje KPO: prezentacji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak przysłuchuje się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonsultacje KPO: prezentacji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak przysłuchuje się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP