Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wyróżnienia dla aniołów pomocy społecznej

Najbardziej zaangażowani, rzetelni i twórczy w dziedzinie pomocy społecznej zostaną po raz czternasty uhonorowani nagrodami zarządu województwa. Stalowymi Aniołami wyróżnimy zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Na wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu czekamy do 30 września.

 

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy ofiarności wśród pracowników i wolontariuszy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Laureaci, oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych, otrzymają nagrody finansowe.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz laureaci poprzednich edycji konkursu.

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2020 roku w Punkcie Informacyjno-Podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim przy placu Teatralnym 2 w Toruniu. Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon (056) 652 18 14, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

W ubiegłym roku przyznano trzynaście nagród (dziewięć indywidualnych i trzy zbiorowe) oraz trzy wyróżnienia. Więcej.

 

Departament Spraw Społecznych

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2020 r.