Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Wyprzedzić chorobę

Trwa realizacja marszałkowskich bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej, z których wiele współfinansowanych jest ze środków samorządów lokalnych. W tym roku zaplanowano wykonanie blisko 4 tysięcy szczepień dzieci i seniorów przeciw pneumokokom, przebadanie 2,5 tysiąca osób pod kątem zakażeń WZW typu B i C, a kolejne 1,3 tysiąca pacjentów weźmie udział w programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Z programu badań kolonoskopowych skorzysta 25 tysięcy osób.

– Profilaktyka to wciąż jedno z najsłabszych ogniw w systemie publicznej służby zdrowia. Tymi programami odpowiadamy na oczekiwania społeczne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

  • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Z bezpłatnych badań kolonoskopowych skorzysta blisko 25 tysięcy osób. Realizuje je 14 wybranych w konkursie o dofinansowanie placówek medycznych w całym regionie. Skorzystać mogą osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Lista realizatorów wraz z numerami telefonów (nie ma rejonizacji, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę). Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 73 oraz tutaj.
  • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Bezpłatnymi szczepieniami są objęte dzieci między 24 a 36 miesiącem życia (czyli nieobjęte obowiązkowym szczepieniem wpisanym na ministerialną listę 1 stycznia 2017 roku i dotyczącym nowonarodzonych dzieci), będące mieszkańcami 31 gmin i miast, które przystąpiły do programu (lista). Zaplanowano wykonanie 2 558 szczepień. Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 16.
  • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Z bezpłatnych szczepień skorzysta 1 126 osób – mieszkańców 18 gmin, które zadeklarowały udział w programie (lista). To oferta dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 16.

 

  • Program wykrywania zakażeń WZW B i C. W ramach programu prowadzone są badania diagnostyczne krwi ukierunkowane na wykrywanie przypadków zakażenia wirusem typu B i C. Skorzystają mieszkańcy 23 samorządów lokalnych, które zadeklarowały udział w programie (lista). W tym roku badania obejmą 2 586 osób. Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 16.
  • Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Programem zostaną objęci mężczyźni pomiędzy 65 a 74 rokiem życia, palący papierosy zamieszkali na terenie 12 gmin, które zadeklarowały swój udział w programie (lista). Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Program zakłada przebadanie 1 346 osób. Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 621 25 13.
  • Program zapobiegania upadkom dla seniorów. Obejmuje ponad pół tysiąca osób z terenu 16 samorządów lokalnych, które przystąpiły do programu (lista). Uczestnicy programu wezmą udział w specjalnie dobranych ćwiczeniach fizycznych. Dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji m. in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat. Rejestracja uczestników tegorocznej edycji programu została zakończona. Pierwsze zajęcia już ruszyły.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 października 2018 r.