Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski
Fot. Filip Kowalkowski

RPO na wychowanie przedszkolne

Pod koniec listopada rozpoczną się kolejne konkursy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym będzie można uzyskać środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego.

 

Konkursy związane z dofinansowaniem kosztów opieki nad dziećmi przedszkolnymi cieszą się dużą popularnością. Dlatego z myślą o młodych rodzicach przygotowaliśmy kolejną edycję – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W pierwszym z konkursów przewidziano dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 481 642 zł. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Więcej informacji o konkursie na stronie mojregion.eu.

 

Podobne założenia można znaleźć w konkursie dotyczącym wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie można dostać na: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

W tym konkursie również mogą składać wnioski wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, a wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie to 13 020 969,35 zł. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

W obu konkursach wnioski można składać od 30 listopada do 14 grudnia. Planowany termin rozstrzygnięcia to maj 2019 r.

 

Czytaj tez:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 października 2018 r.

Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2018 r.