Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Granty społeczne i szkolenia ze wsparciem LGD

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać nawet do 150 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne. Wsparcie na projekty z zakresu zachowania lokalnego dziedzictwa mogą otrzymać również Koła Gospodyń Wiejskich.  W puli są również środki na przedsięwzięcia wspierające współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz promocji obszaru LGD.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Mają do dyspozycji około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów na projekty społeczne ogłosiły:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław – do 12 listopada przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów grantowych z zakresu aktywnej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym. W puli konkursu jest 300 tysięcy złotych, pojedynczy grant może wynieść od 20 do 150 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno 19 listopada przyjmować będzie wnioski o powierzenie grantu na działania z zakresu animacji życia lokalnej społeczności Chełmna. W puli konkursu jest 500 tysięcy złotych, maksymalna kwota grantu może wynieść 95% kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalne Grupy Działania organizują również szkolenia dla osób planujących złożenie wniosku o grant na działania społeczne. Najbliższe tego typu spotkanie organizuje Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” . W trakcie spotkania 30 października  zostaną omówione zasady przygotowywania wniosków na projekty grantowe z zakresu tworzenia klubów młodzieżowych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Inne inicjatywy Lokalnych Grup Działania:

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki -Wspólna Sprawa oraz Fundacja Ekspert zapraszają osoby w wieku 65 lat i starsze do udziału w szkoleniach komputerowych. Uczestnicy będą mogli nabyć praktyczne umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Będą też kształtować kompetencje w zakresie komunikacji online (bankowość elektroniczna, e-usługi, zakupy online, e-administracja i inne). Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 października 2018 r.