Aktualności

Lekcja w Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie, fot. Mikołaj Kuras
Lekcja w Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie, fot. Mikołaj Kuras

Wymyśl projekt, zdobądź nagrodę

Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w VI edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Do 25 maja czekamy na prace nawiązujące do historii, etnografii, przyrody, krajoznawstwa, kultury oraz innych zagadnień związanych z edukacją regionalną.

 

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi spuścizną regionu, tradycjami w małych ojczyznach oraz historią najbliższego otoczenia oraz promować dobre praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej.

 

Prace powinny być przygotowane przez zespoły liczące od 6 do 16 uczniów. Projekty mogą mieć różną formę – filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego czy wycieczki. Muszą być to prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

 

Projekty można nadsyłać do 25 maja na adres: Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Departament Edukacji z dopiskiem Kujawsko-Pomorski Festiwal gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Wyniki zostaną ogłoszone do 24 czerwca 2016 roku.

 

Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody: za zajęcie I miejsca do 2,5 tys. złotych, drugiego – do 2 tys. złotych, za trzecie miejsce – do 1,5 tys. złotych.

 

Laureatów festiwalu wyłoni kapituła, złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl. Tam dostępny jest też regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji. Współorganizatorami festiwalu są: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

regulamin

załączniki

O ubiegłorocznej edycji tutaj

 

 

Departament Edukacji i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

1 kwietnia 2016 r.