Aktualności

Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie (gmina Waganiec) po termomodernizacji
Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie (gmina Waganiec) po termomodernizacji

Wspieramy proekologiczne inwestycje „autostradowych” gmin

Gminy położone wzdłuż południowego odcinka autostrady A-1 w regionie realizują szereg proekologicznych inwestycji związanych z wyrównaniem strat jakie niosła dla tych terenów budowa autostrady. To możliwe dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu województwa. W piątek (24 kwietnia) sejmik województwa podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację tegorocznych zadań.

 

W ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2011 zaplanowanych zostało 58 zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubień Kujawski, Kowal i Choceń.

 

– Stworzony przez nas mechanizm służy kompensacji strat w środowisku naturalnym, związanych z budową autostrady. Realizacja tej ważnej dla naszego regionu inwestycji oznaczała także określone koszty i uciążliwości dla lokalnych społeczności – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przedsięwzięcia dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz zakupu sprzętu, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją chemiczno-ekologiczną.

 

Łączna wartość projektu określona została na kwotę ponad 67 milionów złotych, koszty kwalifikowane wynoszą blisko 51 mln złotych. 70 procent sumy pokryje dotacja kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztą kosztów dzielą się partnerzy przedsięwzięcia: samorząd województwa (5 procent) oraz dziewięć gmin (łącznie 25 procent).

Zarząd województwa skierował na sesję sejmiku projekty uchwał w sprawie dofinansowania tegorocznych przedsięwzięć realizowanych przez gminy Raciążek, Brześć Kujawski, Lubień Kujawski, Włocławek, Kowal, Waganiec oraz Lubanie. W piątek (24 kwietnia) radni województwa podjęli decyzję o przyznaniu wsparcia.

 

Realizacja projektu potrwa do 2016 roku.

 

Lista wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach projektu

Informacja o dotychczasowych efektach rzeczowych projektu

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją chemiczno-ekologiczną  zakupiony dla OSP w Lubaniu

Samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją chemiczno-ekologiczną  zakupiony dla OSP w Lubaniu

 

Koparko-ładowarka do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych zakupiona przez gminę Lubień Kujawski 

Koparko-ładowarka do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych zakupiona przez gminę Lubień Kujawski

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 kwietnia 2015 r.