Aktualności

Zrewitalizowane bulwary we Włocławku, fot. Mikołaj Kuras
Zrewitalizowane bulwary we Włocławku, fot. Mikołaj Kuras

Wsparcie w rewitalizacji

Samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Zarząd województwa zatwierdził listę 51 gmin, które otrzymają dotacje w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w tym zakresie.

 

– Kontynuujemy program rewitalizacji w naszym regionie. By uzyskać wsparcie na ten cel, samorządy lokalne muszą najpierw przygotować spójne koncepcje działań, które nazywamy programami rewitalizacji. By pomóc sfinansować przygotowanie tego typu dokumentów uruchomiliśmy specjalny konkurs – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd województwa rozstrzygnął właśnie konkurs w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na dofinansowanie działań dotyczących opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji (nabór wniosków odbył się w marcu i kwietniu). Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych otrzyma 51 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

 

Lista beneficjentów.

 

W puli środków na tego rodzaju działania pozostaje jeszcze 2,2 miliona złotych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 września 2016 r.