Aktualności

Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj Kuras
Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj Kuras

Medale dla najlepszych w ochronie zabytków (zdjęcia)

Uroczystość wręczenia Medali Hereditas Saeculorum laureatom piątej edycji marszałkowskiego konkursu „Dziedzictwo wieków” odbyło się w sobotę (10 września) w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach (powiat mogileński). To wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków.

 

– Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając wyróżnienia promujemy dobre praktyki i osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W tym roku medale otrzymali:

 

za prace konserwatorskie i restauratorskie:

  • Firma RESTAURO Sp. z o. o.; w Toruniu: za wykonanie zadania: Laboratorium Laserowych Technik Konserwacji Zabytków – adaptacja budynku dawnego magazynu pontonowego (północnego) w zespole Bastionu I „Menniczego” w Toruniu, która zapewniła trwałość obiektu pofortecznego poprzez nadanie mu nowej funkcji.
  • Parafia p.w. Św. Barbary w Starogrodzie (powiat chełmiński) za wykonanie zadania: Kościół p.w. św. Barbary w Starogrodzie – barokowe wyposażenie kościoła. Kapituła doceniła konsekwentną realizację programu konserwatorskiego, który uwzględnia postrzeganie zabytku jako integralnej całości.
  • Parafia Katedralna p.w. św Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy za wykonanie zadania: konserwacja całości dachów, więźby dachowej, przyległych pomieszczeń poddasza (nad zakrystią) wraz rekonstrukcją zabytkowych elementów blacharskich, konserwacja elewacji kościoła. Wysoko oceniono kompleksowość zrealizowanego programu konserwatorskiego, właściwą kolejność i wysoką jakość przeprowadzonych prac, zwracając szczególną uwagą na rozwiązanie trudnych problemów techniczno-konstrukcyjnych;

 

za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków:

  • Gmina Miasta Toruń za realizację projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kultu­rowego UNESCO”, w latach 2008-2014, jako lider w partnerstwie
    z 6 podmiotami.
  • Katarzyna Barbara Rodziewicz, właściciel dworu w Sielcu (powiat żniński). Kapituła doceniła zabezpieczenie zabytkowego dworu przed zniszczeniem i doprowadzenie go do stanu umożliwiającego użytkowanie na cele mieszkaniowe (górna kondygnacja) i publiczne (parter, a także park oraz dworska nekropolia), wykonane wyłącznie siłami i środkami Właściciela.
  • prof. dr art. kons. Józef Flik (UMK) za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i konserwatorskiej, o wybitnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 10 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach w ramach uroczystych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.  Tego dnia odbyły się także uroczyste finały: XII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” pod hasłem „Kapliczki i krzyże, przydrożne i przykościelne” II Konkursu Fotograficznego „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle” zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz promocja przewodnika „Szlakiem gotyckich figur Madonn z Dzieciątkiem i Piet”.

 

Czytaj też:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

6 września 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 12 września 2016 r.

 

Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj KurasWojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Markowicach połączona z uroczystym wręczeniem Medali Hereditas Saeculorum, fot. Mikołaj Kuras