Aktualności

Wsparcie na staże i praktyki zawodowe

Do 30 grudnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponad 10 milionów złotych wsparcia trafi na realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami.

 

 – Wśród priorytetów naszego nowego RPO umieściliśmy innowacyjną edukację oraz innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na współpracę szkół z otoczeniem gospodarczym. Chcemy by kierunki kształcenia, a także organizowane w ramach nauki zawodu staże i praktyki, odpowiadały potrzebom rynku pracy i pracodawców. Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim uczniowie, którzy nie tylko zdobędą cenne doświadczenie w zakresie swego fachu, ale przekonają się również jak funkcjonują firmy, w których w przyszłości będą poszukiwać pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Nabór dotyczy wniosków o wsparcie projektów dotyczących realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienia kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.   Chodzi o wsparcie z 10 osi priorytetowej nowego RPO dotyczącej innowacyjnej edukacji. Minimalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych a maksymalna 1 milion złotych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet 95 procent. Aplikacje można składać do 30 grudnia trwa. Rozstrzygnięcie planowane jest w maju 2016 roku. Szczegóły dotyczące konkursu

 

To pierwszy konkurs w ramach nowego RPO, w którym o wsparcie można aplikować z pomocą internetowego generatora wniosków.

 

O innych konkursach ogłoszonych przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na stronie mojregion.eu. Pierwsze środki z nowego RPO rozdysponował (w trybie pozakonkursowym) Wojewódzki Urząd Pracy na miękkie projekty powiatowych urzędów pracy (więcej).

 

Wartość wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 opiewa na kwotę ponad 2 miliardów euro i dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013. Nowe unijne rozdanie to jednak również zaostrzone kryteria korzystania ze wsparcia.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 listopada 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015 r.