Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wsparcie dla gastro i fitness – nowy nabór

Trwa ogłoszony przez zarząd województwa 8 grudnia nowy, drugi nabór wniosków o dedykowane gastronomii i branży fitness granty na utrzymanie miejsc pracy, ze złagodzonymi warunkami. Pozwoli to na skorzystanie z tej formy wsparcia większej liczbie przedsiębiorców. Składanie wniosków jeszcze tylko dziś (10 grudnia).

– Mając na względzie sytuację firm i ich pracowników, biorąc pod uwagę zagrożenia egzystencjalne wielu rodzin, zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw sygnalizowanym przez te środowiska oczekiwaniom. Dziękuję współpracującym z nami przedstawicielom obu branż za to, że pomogli nam stworzyć warunki naboru pod te oczekiwania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy to zapowiadane dofinansowanie etatów w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, może otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy. W pierwszym, ogłoszonym 30 listopada, naborze, który skończył się 7 grudnia, najwięcej wniosków złożyły małe przedsiębiorstwa z rejonu Torunia i Bydgoszczy.

W warunkach tego pierwszego naboru była m.in. konieczność wykazania się posiadaniem we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz w regestrze REGON zapisu o prowadzeniu placówki gastronomicznej lub ośrodka budowania formy i poprawy kondycji fizycznej jako działalności przeważającej (właściwe kody PKD). W nowym naborze rozszerzamy możliwość ubiegania się o granty także na te przedsiębiorstwa, które faktycznie prowadzą tego rodzaju biznes, na nim się koncentrują i we wpisie w CEIDG lub KRS oraz rejestrze REGON (stan na dzień składania wniosku) wskazały go jako rodzaj prowadzonej działalności, niekoniecznie jako działalność przeważającą.

Drugi nabór, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, prowadzimy 9 i 10 grudnia. Lista rankingowa zostanie sporządzona wyłącznie w oparciu o punktację, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jako zasadnicze kryterium przyjmujemy spadek obrotów o co najmniej 50 proc.

Wsparcie dla przedsiębiorstw branż gastronomicznej i fitness jest elementem wartego 910 milionów złotych marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Pakiet finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

7 grudnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2020 r.