Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Nasz pakiet antykryzysowy

Marszałkowski pakiet antykryzysowy na czas epidemii to zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, testy przesiewowe w kierunku Covid-19 dla personelu medycznego oraz realna pomoc dla firm i instytucji wsparcia społecznego. Marszałek Piotr Całbecki apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza.

 

– Osocze osób, które przechorowały Covid-19 jest na wagę złota, bo może uratować komuś życie. Stale go w szpitalach brakuje, a potrzeby są ogromne. Przyłączam się do apelu medyków, którzy mówią o konieczności pospolitego ruszenia w tej dziedzinie. Osocze można oddać w każdej stacji krwiodawstwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.    

 

 

Sprzęt, testy, pilne inwestycje

 

Na wart 130 milionów złotych medyczny segment marszałkowskiego pakietu antykryzysowego składają się zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, inwestycje modernizacyjne w placówkach, a także zakupy testów przesiewowych dla personelu.

 

  • 130 milionów złotych na zakupy i inwestycje medyczne
  • pracownia tomografii komputerowej
  • 145 respiratorów
  • 11 ambulansów
  • 50 defibrylatorów
  • 3 miliony rękawic jednorazowych
  • 650 tysięcy masek
  • ćwierć miliona fartuchów jednorazowych
  • 18 tys. testów przesiewowych dla personelu przychodni i szpitali

 

Wsparcie trafiło do wszystkich lecznic w regionie. Wśród beneficjentów są m.in. Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, który pełni rolę głównego wojewódzkiego szpitala covidowego (koordynującego), Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, w którym powstała nowa pracownia tomografii komputerowej, oraz bydgoskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, które zainstalowało na oddziale intensywnej terapii nowoczesny system wentylacyjny.

 

Testami przesiewowymi, genetycznymi i immunologicznymi w łącznej liczbie 18 tysięcy, został objęty personel szpitali i przychodni funkcjonujących w systemie publicznej służby zdrowia w całym regionie. Ogólna pula została podzielona na poszczególne powiaty, proporcjonalnie do liczby pracujących w służbie zdrowia. Samorząd województwa zaprasza kierownictwa placówek medycznych do składania zapotrzebowania na badania (formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.kujawsko-pomorskie.pl).

 

Na pomoc gospodarce

 

57,7 miliona złotych wynosi łączna pula w czterech naborach wniosków o udzielane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) mikrogranty inwestycyjne. To wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Granty przeznaczone są na inwestycje związane z koniecznością dostosowania się firm do obecnych warunków ekonomicznych oraz na zakupy urządzeń filtrujących powietrze dla małych punktów handlowo-usługowych. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o zdalne świadczenie usług i cyfryzację, a także dywersyfikację działalności biznesowej w celu minimalizacji ryzyka. W drugim – o bezpieczeństwo przeciwepidemiczne przedsiębiorców i ich klientów.

 

Dotychczas wsparcie przyznano blisko 1000 podmiotów gospodarczych, jego łączna wartość wynosi 31,5 miliona złotych.

 

Segment gospodarczy marszałkowskiego pakietu antykryzysowego obejmuje też m.in. granty do kapitału obrotowego i pożyczki płynnościowe. Nabór wniosków o granty obrotowe został zakończony, umowy z beneficjentami będą podpisywane jeszcze w listopadzie. Pożyczek udziela w trybie ciągłym Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 

Część gospodarcza pakietu jest największa – wynosi 675 milionów złotych (75 proc. całości).

 

Kroplówka dla instytucji wsparcia społecznego 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), który sprawuje pieczę nad całym segmentem społecznym marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, zakończył realizację finansowanego ze środków rządowych projektu, w ramach którego domy pomocy społecznej otrzymują pieniądze przeznaczone zarówno na dopłaty do wynagrodzeń, jak i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników. Do samorządów powiatowych w całym, regionie, bo to one prowadzą tego rodzaju placówki, trafiło z przeznaczeniem na ten cel 20 milionów złotych.

 

Wcześniej w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego dodatkowe wynagrodzenia na łączną sumę 5 mln złotych otrzymało 2,5 tysiąca pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych. 

 

W najbliższych dniach domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w całym regionie otrzymają zakupione przez ROPS urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń, w tym ozonatory powietrza i lampy biobójcze. Służby ROPS rozpoczęły też przekazywanie instytucjom systemu pomocy społecznej kolejnej porcji środków ochrony osobistej, w tym masek, przyłbic i środków dezynfekcyjnych.

 

W fazie przygotowań są granty z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń dla personelu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka – po 1000 złotych brutto przez 3 miesiące.

 

Covid-19 – specjalny portal informacyjny samorządu województwa

 

Urząd Marszałkowski uruchomił specjalny serwis informacyjny koronawirus.kujawsko-pomorskie.pl, w którym publikowane są aktualne i przydatne informacje.

 

Wart 910 milionów złotych marszałkowski pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020 r.