Aktualności

Akcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Akcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WOPR-owcy z pomocą Ukrainie (UA)

Choć do ich zadań zwyczajowo należy patrolowanie kąpielisk, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie szkoleń i akcji profilaktycznych, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie ograniczają swoich działań pomocowych. Dzięki ich mobilizacji na Ukrainę trafiła celowa pomoc materialna.

Українська версія внизу сторінки

Choć do ich zadań zwyczajowo należy patrolowanie kąpielisk, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie szkoleń i akcji profilaktycznych, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie ograniczają swoich działań pomocowych. Dzięki ich mobilizacji na Ukrainę trafiła celowa pomoc materialna.

Głównie leki, materiały opatrunkowe, środki czystości, bielizna i żywność o długim terminie przydatności – 4,5 tony darów zebrali i przetransportowali do Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego im. Stepana Demianczuka w Równem. Wyjazd sześciu aut terenowych oraz dwóch busów z darami udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu:

  • Nadgoplańskiego WOPR Kruszwica
  • Włocławskiego WOPR
  • Lipnowskiego WOPR
  • Rejonowego WOPR w Toruniu
  • oraz OSP Kruszwica.

WOPR prowadzi akcje profilaktyczne związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zabezpiecza imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez samorządy nad wodami oraz organizuje pokazy ratownictwa związane z nauką bezpiecznego korzystania z wody. Patrole, dyżury i akcje profilaktyczne WOPR finansuje Urząd Marszałkowski. Wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwiło organizację bezpłatnych szkoleń dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych i płetwonurków oraz kursów z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

8 marca 2022 r.

Akcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-PomorskiegoAkcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-PomorskiegoAkcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-PomorskiegoAkcja transportu darów na Ukrainę, fot. WOPR Województwa Kujawsko-PomorskiegoKoncert Solidarni z Ukrainą, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Працівники WOPR з допомогою Україні

Хоча в їх обов’язки зазвичай входить патрулювання місць купання, залучення до занять з плавання та проведення навчально-профілактичних заходів, рятувальники Добровільної Рятувальної Служби на Воді не обмежують свою діяльність з надання допомоги. Завдяки їх мобілізації, в Україну було доставлено адресну матеріальну поміч.

Переважно ліки, перев’язувальні матеріали, засоби для чистоти, білизна та продукти харчування з тривалим терміном зберігання – 4,5 тонни подарунків зібрано та перевезено до Міжнародного Економіко-гуманітарного Університету ім. Степана Дем’янчука у Рівному. Поїздка шести позашляховиків та двох автобусів з подарунками була організована завдяки залученню:

  • Надгопланського WOPR Крушвіца
  • Влоцлавського WOPR
  • Ліпновського WOPR
  • Регіонального  WOPR в Торуні
  • OSP Крушвіца

WOPR проводить профілактичні акції, пов’язані з безпечним відпочинком на воді, забезпечує спортивно-оздоровчі заходи на воді, що організовані місцевими органами влади, та влаштовує рятувальні покази, що пов’язані з навчанням безпечному користуванню водоймами. Патрулювання, чергування та превентивні дії WOPR фінансуються Маршальською Установою. Фінансова підтримка Регіональної операційної програми Куявсько-Поморського воєводства дала змогу організувати безкоштовне навчання рятувальників на воді, кермувальників моторних човнів та водолазів, а також курси з кваліфікованої першої допомоги.

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska
речник Маршальської Установи

8 березня 2022 року

fot.: Акція з перевезення дарунків в Україну, фот. WOPR Куявсько-Поморського воєводства