Aktualności

Nadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Nadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wspólny głos samorządowców (UA)

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się w poniedziałek (7 marca) nadzwyczajne posiedzenie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. Nagranie ze spotkania

Українська версія внизу сторінки

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się w poniedziałek (7 marca) nadzwyczajne posiedzenie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. Nagranie ze spotkania

– Dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem jest niezwykle istotne, bo pozwala wypracować skoordynowany i zintegrowany system wsparcia, dzięki któremu do uchodźców trafi kompleksowa pomoc. Ściśle współpracujemy także z administracją rządową, obecnie czekamy na przyjęcie ustawy w sprawie programu pomocowego dla obywateli Ukrainy, który przydzieli zadania poszczególnym samorządom – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Marszałek Piotr Całbecki przypomniał o działaniach, które na rzecz obywateli Ukrainy poczynił już samorząd województwa oraz działający w Urzędzie Marszałkowskim sztab kryzysowy. Podczas debaty, w której wystąpili m.in. liderzy konwentów samorządowych naszego regionu, skupiających prezydentów miast, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów, podkreślano ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy lokalnej społeczności. Zwracano także uwagę na konieczność koordynacji działań samorządów na wszystkich szczeblach. Marszałek Piotr Całbecki, w imieniu sztabu kryzysowego, zaproponował ustanowienie tzw. wolontariatu opiekuńczego. Chodzi o zaangażowanie osób, które nawiążą relację ze wskazaną rodziną, zorientują się w jej potrzebach oraz udzielą jej niezbędnych do codziennego funkcjonowania informacji na temat, np. funkcjonowania komunikacji publicznej, pomocy społecznej, zdrowotnej czy administracyjnej.

„Deklarujemy dalsze wspólne działania w sferze organizacyjnej, technicznej, społecznej i finansowej (…). Będziemy także podejmować inicjatywy prowadzące do zaangażowania wszystkich chcących włączyć się w niesienie pomocy dla uchodźców znajdujących się na terenie naszego województwa. Wyrażamy też pełną gotowość do udzielenia schronienia i otoczenia troską wszystkich uciekających przed wojną” – czytamy w stanowisku przyjętym przez Forum Samorządowe.

Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

4 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022 r.

Nadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Спільний голос самоуправлінців

У понеділок (7 березня) відбулося надзвичайне позачергове засідання Форуму самоврядування Куявсько-Поморського воєводства за участю представників місцевого самоврядування усіх рівнів з цілого регіону, присвячене ситуації в охопленій війною Україні та організованій в нашому воєводстві підтримці для українських біженців. Запис засідання

– Обмін спостереженнями та досвідом надзвичайно важливий, оскільки дозволяє розробити скоординовану та інтегровану систему підтримки, завдяки якій біженці отримають комплексну допомогу. Ми також тісно співпрацюємо з державною адміністрацією, наразі очікуємо прийняття закону про програму допомоги громадянам України, яка поставить завдання окремим органам місцевого самоврядування, – сказав маршал Піотр Цалбецькі.

Маршал Піотр Цалбецькі нагадав про дії, які вже зробили воєводське самоврядування та кризова група, що працює в Канцелярії Маршала, на благо громадян України. Під час дебатів, в яких виступили, серед іншого, керівники з’їздів місцевого самоврядування нашого регіону, зібравши презідентів міст, повітових старост, міських та сільських голів, було підкреслено величезне включення у допомогу місцевої громади. Також було наголошено на необхідності координації діяльності органів місцевого самоврядування на всіх рівнях. Маршал Піотр Цалбецькі від імені групи з управління кризою запропонував створити так зване дбайливе волонтерство. Йдеться про залучення людей, які налагодять стосунки зі вказаною родиною, дізнаються про її потреби та нададуть їй інформацію, необхідну для повсякденного функціонування, наприклад, щодо функціонування громадського транспорту, соціальної, медичної чи адміністративної допомоги.

«Ми заявляємо про подальшу спільну діяльність в організаційній, технічній, соціальній та фінансовій сферах (…). Ми також будемо здійснювати ініціативи, що сприятимуть залученню всіх охочих до допомоги біженцям на території нашого воєводства. Ми також висловлюємо повну готовність надати притулок і турботу всім, хто тікає від війни», – читаємо у позиції, прийнятій Форумом місцевого самоврядування.

Зміст позиції

Форум самоврядування Куявсько-Поморського воєводства, що діє з 2016 року, є платформою для дебатів та співпраці, а також для формулювання інтересів усіх територіальних органів самоврядування регіону.

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska
речник Маршальської Установи

4 березня 2022 року
Останнє оновлення: 9 березня 2022 року

fot.: Надзвичайне засідання Форуму самоврядування Куявсько-Поморського воєводства, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP