Aktualności

Konferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Realna pomoc dla Ukraińców (UA)

Samorząd województwa uruchomił 2 miliony złotych z własnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na pomoc walczącej Ukrainie oraz ukraińskim uchodźcom wojennym trafiającym do naszego regionu – poinformował na czwartkowej (3 marca) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki. W Urzędzie Marszałkowskim działa sztab kryzysowy, który koordynuje zintegrowaną, kompleksową pomoc obywatelom ogarniętego pożogą sąsiedniego kraju. 

Українська версія внизу сторінки

Samorząd województwa uruchomił 2 miliony złotych z własnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na pomoc walczącej Ukrainie oraz ukraińskim uchodźcom wojennym trafiającym do naszego regionu – poinformował na czwartkowej (3 marca) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki. W Urzędzie Marszałkowskim działa sztab kryzysowy, który koordynuje zintegrowaną, kompleksową pomoc obywatelom ogarniętego pożogą sąsiedniego kraju.

– Pracujemy też nad tym, abyśmy mogli przeznaczyć 4,5 miliona euro [z drugiej transzy REACT-EU] na długofalową pomoc uchodźcom. Mam tu na myśli m.in. tworzenie żłobków, przedszkoli i szkół oraz wzmocnienie systemu opieki społecznej i służby zdrowia. Oczywiście wpisujemy się w program pomocy koordynowany przez administrację rządową, uczestniczymy w tym wielkim planie – podkreślił marszałek Piotr Całbecki, któremu podczas spotkania z dziennikarzami towarzyszyli członkowie marszałkowskiego sztabu kryzysowego: sekretarz województwa Marek Smoczyk i pełnomocnik zarządu województwa Grzegorz Borek oraz dyrektorzy departamentów współpracy zagranicznej i rozwoju gospodarczego, spraw społecznych i zdrowia oraz organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – Krystyna Żejmo-Wysocka, Sylwia Tubielewicz-Olejnik i Łukasz Walkusz.

W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofem Sikorą stworzyliśmy sieć punków informacyjno-doradczych – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek (działające na razie bez weekendów) – z dedykowanym wsparciem ułatwiającym przybyszom poruszanie się w polskiej rzeczywistości. Obywatele Ukrainy otrzymają tu m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy i założeniu konta w banku.

Lokalizacja punktów:

  • Bydgoszcz ul. Garbary 2 (kompleks Wyższej Szkoły Gospodarki)
  • Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)
  • Włocławek ul. Bechiego 2 (przedstawicielstwo UM).

Praktycznym wsparciem są też bezpłatne posiłki w trzech stołówkach prowadzonych przez spółkę samorządu województwa, a także bezpłatne przejazdy pociągami regionalnych linii.

Samorząd województwa dysponuje obecnie 600 gotowymi w każdej chwili do wykorzystania miejscami noclegowymi w obiektach sanatoryjnych i hostelowych. Organizujemy też, w oparciu o Zespół Szkół nr 1 Ciechocinku, nauczanie dla przybyłych do naszego kraju ukraińskich dzieci. Filia ciechocińskiej placówki zostanie utworzona w Toruniu (na Barbarce), zadanie to zostało powierzone Stowarzyszeniu Tilia. Przygotowujemy się też do uruchomienia e-szkoły w internecie.

Zadania związane ze wsparciem uchodźców wzięło się też na siebie samorządowe Stowarzyszenie Salutaris, które podjęło się koordynacji współpracy samorządów lokalnych z bydgoskim biurem ukraińskiego konsula honorowego.

Marszałek Piotr Całbecki poinformował również o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia umów partnerskich rosyjskim obwodom nowgorodzkiemu i smoleńskiemu oraz białoruskiemu obwodowi mohylewskiemu. Dziś (7 marca) zbiera się w tej sprawie sejmik województwa.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego  

3 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2022 r.

Konferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie pomocy Ukraińcom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Реальна допомога українцям

Місцевий уряд воєводства виділив 2 мільйони злотих із власного бюджетного резерву та призначив їх на допомогу воюючий Україні та українським біженцям від войни, що прибувають до нашого регіону, – повідомив на прес-конференції в четвер (3 березня) маршал Піотр Цалбецькі. В Управлінні Маршала працює кризовий штаб, що координує інтегровану комплексну допомогу громадянам охопленої пожежею сусідньої країни.

– Ми також працюємо над тим, щоб виділити 4,5 млн євро [з другого траншу REACT-EU] на довгострокову допомогу біженцям. Я маю на увазі, серед іншого, створення ясел, дитячих садків і шкіл, а також зміцнення систем соціального забезпечення та охорони здоров’я. Звичайно, ми є частиною програми допомоги, яку координує державна адміністрація, ми беремо участь у цьому великому плані, – підкреслив маршал Піотр Цалбецькі, якого під час зустрічі з журналістами супроводжували члени маршальської кризового штабу: воєводський секретар Марек Смочик/Marek Smoczyk та уповноважений воєводського правління Ґжегож Борек/Grzegorz Borek, а також директори відділів зовнішньої співпраці та економічного розвитку, соціальних, медичних та організаційних питань в Управлінні Маршала – Кристина Жеймо-Висоцька/Krystyna Żejmo-Wysocka, Сільвія Тубілевич-Олейнік/Sylwia Tubielewicz-Olejnik  та Лукаш Валькуш/Łukasz Walkusz.

У тісній співпраці з Почесним консулом України в Бидгощі Кшиштофом Сікорою/Krzysztofem Sikorą ми створили мережу інформаційно-консультативних пунктів – Бидгощ, Торунь, Влоцлавек (наразі працюють без вихідних) – із присвяченою підтримкою, що сприяє прибулим переміщатися в польській дійсності. Громадяни України отримають, серед іншого, юридичну інформацію та психологічну допомогу, підтримку в пошуку легальної роботи і відкритті рахунку в банку.

Розташування пунктів:

  • Bydgoszcz ul. Garbary 2 (kompleks Wyższej Szkoły Gospodarki)
  • Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)
  • Włocławek ul. Bechiego 2 (przedstawicielstwo UM).

Практичною підтримкою також є безкоштовне харчування у трьох їдальнях, що надає воєводське самоврядне товариство, а також безкоштовний проїзд у потягах регіональної лінії.

Наразі місцевий уряд має 600 ліжкових місць у санаторіях та хостелах, готових до використання в будь-який час. Також на базі Шкільного комплексу №1 у м. Чехочинек ми організовуємо навчання для українських дітей, що приїхали до нашої країни. У Торуні (на Барбарці) буде створено філію чехочинського закладу, таке завдання доручено Товариству «Тілія». Також ми готуємось до запуску е-школи в Інтернеті.

Завдання, пов’язані з підтримкою біженців, взяла на себе й самоврядна Спілка Salutaris, що здійснює координацію співпраці органів місцевого самоврядування з офісом почесного консула України в Бидгощі.

Маршал Піотр Цалбецькі також повідомив про початок процедури розірвання партнерських угод з російськими новгородською та смоленською областями, а також білоруською могилевською областю. Сьогодні (7 березня) з цього приводу збирається воєводський сеймик.

Прес-служба Уряду Маршала

3 березня 2022 року
Останнє оновлення: 7 березня 2022 року

fot: Конференція маршала Піотра Цалбецького про допомогу українцям, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP