Aktualności

Wsparcie w ramach PROW trafi między innymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, fot. Mikołaj Kuras
Wsparcie w ramach PROW trafi między innymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, fot. Mikołaj Kuras

Wodociągi i oczyszczalnie na wsi

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ogłoszony przez zarząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 miliony złotych.

 

– To kolejny nabór wniosków o wsparcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich regionu, który uruchomiliśmy w ramach nowego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej rozdysponowaliśmy już środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Nabór wniosków o wsparcie dotyczy projektów budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy terytorialne oraz spółki z ich udziałem.

 

Pomoc zostanie przydzielona w formie refundacji maksymalnie 63,6 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Limit wsparcia dla jednego beneficjenta to 2 miliony złotych. W sumie do rozdysponowania jest 62,8 miliona złotych. Nabór wniosków ruszył 22 grudnia i potrwa do 16 lutego 2017 roku.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z ważnych instrumentów dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski odpowiada między innymi za warty blisko 180 milionów złotych segment dotyczący wspierania inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych, rozwojem infrastruktury wodno-ściekowej, budową targowisk, kształtowaniem przestrzeni publicznej, ochroną zabytków oraz modernizacją i rozbudową obiektów pełniących funkcje kulturalne. Drugim segmentem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w ramach mechanizmu LEADER. To element wdrażanego przez samorząd województwa (także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego) instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS (więcej). Więcej o realizacji PROW w Kujawsko-Pomorskiem.

 

Czytaj też: PROW na bezpieczne drogi

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2016 r.