Aktualności

Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński
Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o rewitalizacji

Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd województwa rozstrzygnął już pierwszy konkurs na dofinansowanie działań dotyczących opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 2,4 miliona złotych otrzymało 51 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich (więcej).

 

Kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na przygotowanie planu rewitalizacji rozpocznie się 17 listopada i potrwa do 1 grudnia. Do rozdysponowania jest 2,2 miliona złotych. Szczegóły dotyczące naboru. Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin aplikujących o to wsparcie odbędzie się 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim (szczegóły).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 listopada 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2016 r.