Aktualności

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZ
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZ

Sybilla 2020. Wyróżnienie dla włocławskiego muzeum

Marszałkowskie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało wyróżnienie w kategorii „konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury” w prestiżowym konkursie Sybilla 2020. Gala wręczenia nagród odbyła się w środę (22 września) w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Jury doceniło włocławskie muzeum za zrealizowany w ubiegłym roku projekt „Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Placówka posiada jedną z największych w Polsce kolekcji mebli tego typu. Skrzynie posagowe to jeden z najstarszych typów mebli związanych z kulturą ludową, które popularne były w domach od drugiej połowy XIX do początku XX wieku. Ich cechą charakterystyczną są barwne, ręcznie malowane motywy roślinne występujące przede wszystkim w części frontalnej. Skrzynie stanowiły element obrzędowy związany z zamążpójściem. Kobiety przechowywały w nich najcenniejsze przedmioty wchodzące w skład posagu. W ramach projektu pracom konserwatorskim poddano 19 zabytkowych obiektów.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku „Sybilla” jest, od czasu jego pierwszej edycji w 1980 roku, traktowane jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Do 41. edycji konkursu wpłynęło 167 zgłoszeń. Wyróżnieniami i nagrodami uhonorowanych zostało 17 instytucji muzealnych z całej Polski.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj Skrzynie posagowe – malowane, obrzędowe, cenne

W 2018 roku wyróżnienie Sybilla trafiło do Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu za projekt „Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce” oraz do samorządu województwa za współpracę przy jego realizacji. Więcej.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 września 2021 r.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZUroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZUroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZUroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Sybilla 2020, fot. B. Bajerskiego/NIMOZ