Aktualności

Wręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Umowy RPO: infrastruktura, edukacja, przestrzeń społeczna

Modernizacja ścieżki rowerowej, remont harcówki, zajęcia edukacyjne i integracyjne, a także usługi opiekuńcze oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli – to nowe projekty, które zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Umowy o dofinansowanie wręczył w piątek (24 września) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki.

 

– Dofinansowane właśnie projekty realizowane w Toruniu i Inowrocławiu służą integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i obejmą w obu miastach 75 adresatów oraz osoby z ich otoczenia. Satysfakcjonujące są także takie inwestycje jak budowa ścieżki rowerowej w gminie Białe Błota czy adaptacja drewnianego zabytkowego domu w Golubiu-Dobrzyniu. W tym ostatnim przypadku łączymy dwa cele – z jednej strony harcerze zyskają nową siedzibę, z drugiej uratujemy piękny i charakterystyczny dla miasta obiekt – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

 

W Łochowicach (powiat bydgoski) zostanie zmodernizowana i wydłużona droga pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Nakielskiej  W ramach inwestycji powstaną także m.in. dwie zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe.

 

W Golubiu-Dobrzyniu wyremontowany zostanie Dom pod Kapturkiem, wpisany do rejestru zabytków obiekt stanowiący własność Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Kompleksowa rewitalizacja budynku obejmie także zagospodarowanie otoczenia obiektu, który posłuży jako lokalne miejsce spotkań.

 

Do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym został skierowany projekt „Razem możemy więcej!”, prowadzony przez samorząd miejski Torunia. W ramach zadania zorganizowane zostaną m.in. zajęcia plastyczne i edukacyjne oraz spotkania z psychologiem. W planach także otwarcie kina plenerowego na toruńskim Podgórzu.

 

Środki unijne wesprą także dwie inicjatywy w Inowrocławiu, gdzie zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze dla uczniów tamtejszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz kursy dokształcające adresowane do nauczycieli. Projekt obejmie także zajęcia indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Blisko 400 tysięcy złotych trafi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pozwalając na poprawę dostępności usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania podopiecznych.

 

Więcej informacji o projektach

 

Łączna wartość przedsięwzięć objętych przekazanymi dziś umowami to  milionów złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2021 r.

 

Wręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów RPO 2014-2020, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP