Aktualności

Sesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowej (27 września) sesji sejmik zdecydował o przystąpieniu województwa kujawsko-pomorskiego do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10, które stawia sobie za cel zintensyfikowanie działań na rzecz budowy tej ważnej gospodarczo trasy.

Sytuacja kadrowa Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego we Włocławku i związana z tym konieczność zawieszenia pracy niektórych oddziałów oraz sygnały o złej atmosferze w tej placówce były tematem debaty, na którą zaproszono dyrektora lecznicy Karolinę Welkę. Marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że konieczność zawieszenia oddziałów nie wynika z zaniedbań, ale z tego, że personel musiał wykorzystać zaległe urlopy, by po prostu odpocząć. Obsady są bowiem tak minimalne, że urlopowa nieobecność choćby jednej tylko osoby sprawia, iż nie da się ułożyć dyżurów i normalnej pracy. W takiej sytuacji zasadne staje się pytanie o bezpieczeństwo pacjentów, na które odpowiedź może być tylko jedna: utrzymywanie oddziałów byłoby w tych warunkach nieodpowiedzialne i w konsekwencji groźne. Przeprowadzona wśród personelu ankieta nie potwierdziła pojawiających się publicznie zarzutów o złe zarządzanie szpitalem i niewłaściwą komunikację z pracownikami. Gospodarz województwa dodał, że kryzys kadrowy w służbie zdrowia to problem ogólnopolski. W celu pozyskania lekarzy dla Włocławka w najbliższym czasie uruchomimy program stypendiów fundowanych dla studentów medycyny i lekarzy rezydentów. Także rozpoczęta właśnie duża inwestycja modernizacyjna powinna zachęcać medyków do związania się z tym ośrodkiem.

Zobacz też Tu stawką jest dobro pacjenta

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław Dąbrowski i dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Mirosław Graczyk w imieniu zarządu województwa przedstawili informację o stanie realizacji inwestycji drogowych. W dyskusji radni pytali o opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji. Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski zapewnił, że robimy wszystko, by do takich sytuacji nie dochodziło, ale problemem są braki na rynku niektórych materiałów budowlanych, a także postępujący wzrost cen.

Ideę biologizacji rolnictwa (jako alternatywy dla nadmiernej chemizacji uprawy i hodowli)  i praktyczne aspekty zastosowania probiotyków w środowisku przybliżył radnym prezes Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury Stanisław Kolbusz. Biologizacja rolnictwa to operowanie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi, czyli między innymi kompostem, obornikiem, płodozmianem i odpornymi odmianami, w celu wytwarzania zdrowej żywności i ochrony środowiska. Pozwala to na uniezależnienie produkcji rolnej od petrochemii i farmacji, chroni i rewitalizuje żyzność gleby, zmniejsza zużycie wody i energii, poprawia stan środowiska, jakość żywności i zdrowia ludzi. Taki model wytwarzania żywności wpisuje się w unijne polityki w dziedzinie gospodarki rolnej i ochrony środowiska.

W imieniu zarządu województwa stan wdrażania polityki terytorialnej w Kujawsko-Pomorskiem omówił dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień. Jak wiadomo wdrażanie polityki terytorialnej odbywa się w naszym regionie na czterech poziomach. Informacja zarządu województwa dotyczy stanu wdrażania i kontraktacji w zakresie obszarów strategicznej interwencji, obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Poniedziałkowe obrady poprzedziła projekcja filmu „Wybiegać marzenia”, poświęconego życiu i karierze sportowej Bronisława Malinowskiego. W Kujawsko-Pomorskiem obchodzimy rok tego wybitnego sportowca.

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021 r.

Sesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 27 września 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP