Aktualności

Fot.Jacek Smarz dla UMWK-P
Fot.Jacek Smarz dla UMWK-P

Wieści z LGD

Zapraszamy do skorzystania z oferty Lokalnych Grup Działania: składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych, konsultacji i szkoleń.  LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie z ich wykorzystaniem organizują:

  • nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na założenie własnej firmy. Wnioski można składać do 23 lutego, w puli konkursu jest 3 miliony 600 tysięcy złotych. Przyszli przedsiębiorcy mogą otrzymać na start wsparcie w wysokości 60 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do 23 lutego przyjmuje wnioski w dwóch konkursach:

– na projekty z zakresu poprawy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (limit środków w ramach naboru to 1 milion złotych), minimalna kwota wsparcia dla jednego wnioskodawcy to 50 tysięcy złotych,

  na promocję obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym produktów lub usług lokalnych. W puli konkursu jest 200 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia wynosi również 50 tysięcy złotych,

na poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
do rozdysponowania jest 200 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia dla jednego wnioskodawcy to 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat naborów na stronie LGD.

 

  • szkolenia, spotkania informacyjne, poradnictwo

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  zaprasza do skorzystania z  bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów. Termin spotkania oraz godzinę można ustalić drogą
e-mail pisząc na adres:lgdczarnoziemnasoli@wp.pl. lub telefonicznie 52 353 71 12.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza 8 lutego do Nakła nad Notecią na spotkanie warsztatowe. Jego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów. Swój udział można zgłaszać do 5 lutego, więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wsparcie na projekty grantowe na cykl szkoleń. Tematem spotkań będą projekty wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. Szkolenia odbędą  w siedzibie LGD w Grudziądzu (ul. Portowa 8) 9 i 22 lutego oraz 9,19 i 27 marca. Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku od 26 do 12 organizuje nabory wniosków o w dwóch konkursach o wsparcie na:

podejmowanie działalności gospodarczej-osoby chcące założyć własną firmę mogą liczyć na premie na start w wysokości 50 tysięcy złotych, limit środków w ramach konkursu wynosi 350 tysięcy złotych,

rozwijanie działalności gospodarczej (np. utworzenie nowych miejsc pracy) – kryteria konkursowe premiują w tym wypadku firmy posiadające status przedsiębiorstwa społecznego. Limit środków w naborze to ponad 1 milion 306 tysięcy złotych, wsparcie dla wnioskodawcy polegać będzie na refundacji 60% tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Więcej informacji na ten temat na stronie LGD.

 

  • inna aktywność

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji Targów Turystycznych  oraz Konferencji „Rozwój lokalnej turystyki- kwiecień 2018”. Zgłoszenia można nadsyłać do 16 lutego, więcej informacji tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 lutego 2018 r.