Aktualności

Tomograf komputerowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Tomograf komputerowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W porę wykryć raka płuca

Marszałkowskie Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc. Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej i tomografii komputerowej oraz poradnictwa antytytoniowego. Przebadamy łącznie 4 tysiące osób.

Według dostępnych danych rak płuca jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do zachorowalności wśród kobiet. Niestety, zwykle wykrywany jest w późnym stadium, co wiąże się ze złymi rokowaniami. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej zdiagnozowanie. Zachęcam do skorzystania z badań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Program adresowany jest do osób między 55. a 74. rokiem życia z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie wypalana przez rok = 1 paczkorok), które rzuciły palenie mniej niż 15 lat temu, oraz osób młodszych (od 50. roku życia), które dodatkowo:

  • w pracy zawodowej narażone są na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy lub radonu
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)
  • chorowały na raka płuc, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego
  • u których rodziców lub dzieci stwierdzono raka płuc.

Osoby zakwalifikowane do programu przejdą konsultację lekarską, po której wykonane zostanie badanie tomograficzne. Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach, niezauważalne na zdjęciu rentgenowskim. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i jest całkowicie bezbolesne. Kolejnym etapem będzie omówienie wyników tomografii i określenie ścieżki dalszego postępowania. W zależności od zaleceń lekarza badanie będzie powtarzane. Więcej informacji na temat programu.

Zgłoszenia do programu:

  • Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Tel.: 52 374 39 20

  • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku

Tel.: 54 230 13 46

W ramach programu zostaną także przeprowadzone szkolenia dla 120 pracowników instytucji ochrony zdrowia (lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc, specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy podstawowej opieki medycznej i pielęgniarek). Zapisy na szkolenia.

Wartość projektu to blisko 4,5 miliony złotych, z czego 3,8 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wśród marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej, których realizację kontynuujemy w tym roku, znajdują się także szczepienia przeciwko pneumokokombadania w kierunku wykrywania zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) typu B i Cbadania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej oraz badania kolonoskopowe.

Zobacz:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

27 października 2020 r.