Aktualności

Posiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej Goiński
Posiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej Goiński

Sesja sejmiku województwa

Zakończyła się czternasta w tej kadencji sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas posiedzenia przedstawione zostały między innymi informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

 

Listopadową sesję wypełniły przede wszystkim tematy ze sfery społecznej. Radni podjęli uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, w sprawie programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, w sprawie określenia zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku oraz w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 roku.

 

Ponadto podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia województwa kujawsko-pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA). Stowarzyszenie zrzesza ponad 160 jednostek władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z ponad 30 krajów Europy zaangażowanych we wspieranie demokracji, propagowanie praw człowieka oraz praw mniejszości. Przystąpienie do stowarzyszenia to szansa na aktywny udział regionu w tworzeniu demokratycznych instytucji oraz rozwijanie procesów na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej, a także na wymianę doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej.

 

Ze szczegółowym porządkiem obrad można zapoznać się tutaj

 

Kancelaria Sejmiku

23 listopada 2015 r.

 

Posiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie sesji sejmiku, fot. Andrzej Goiński