Aktualności

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło
Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło

Na rzecz aktywizacji seniorów

Konferencja poświęcona potrzebom i możliwościom aktywizacji społecznej seniorów odbyła się 20 listopada w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym ze starzeniem się społeczeństwa.

 

Konferencja była skierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych z terenu województwa.

 

W trakcie spotkania zaproszeni specjaliści przedstawili prelekcje na temat możliwości działalności seniorów i ich większej aktywizacji. Zaprezentowane zostały także przykłady „dobrych praktyk”. Prelegenci opowiedzieli o funkcjonujących w regionie gminnych radach seniorów, a także o współpracy uczestników Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz aktorów Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, którzy przygotowali wspólnie spektakl teatralny.

 

Program spotkania

 

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji szeregu  przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia (więcej). Realizujemy w ten sposób zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022. Od ubiegłego roku w regionie działa powołana z inicjatywy marszałka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej (więcej).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 listopada 2015 r.

 

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło