Aktualności

Październikowe posiedzenie NRR, fot. z archiwum KPRP
Październikowe posiedzenie NRR, fot. z archiwum KPRP

Rada Rozwoju o polityce klimatycznej

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 20 listopada w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Spotkanie, które odbyło się na dziesięć dni przed 21. międzynarodową konferencją klimatyczną Paryż 2015, poświęcone było polityce klimatycznej naszego kraju.

 

Szczyt klimatyczny COP21 w Paryżu, w którym wezmą udział delegacje ponad 190 krajów, może się okazać kluczowy jeśli chodzi o przyjęcie przez poszczególne państwa zobowiązań dotyczących rozwiązań w dziedzinie ekologii, których konsekwencją powinno być ograniczenie obserwowanych w ostatnim czasie zmian klimatu. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie emisji tak zwanych gazów cieplarnianych, uznawanych za jeden z istotnych czynników podwyższania temperatur na naszej planecie. Kraje Unii Europejskiej uzgodniły przed konferencją wspólne stanowisko negocjacyjne, zakładające znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

 

Powołana w tym roku Narodowa Rada Rozwoju jest ciałem konsultacyjno-doradczym przy głowie państwa, w założeniu ma się stać głównym forum debaty programowej dotyczącej  rozwoju kraju i wypracowywania konsensusów rozwojowych wykraczających poza sferę doraźnej polityki. Obecnie liczy 86 osób, ekspertów z różnych dziedzin (m. in. ekonomistów, badaczy stosunków międzynarodowych, prawników, lekarzy, samorządowców, przedsiębiorców, pedagogów, specjalistów rynku pracy). Zasiada w niej trzech marszałków województw – oprócz gospodarza naszego regionu także Władysław Ortyl z Podkarpackiego i Adam Jarubas ze Świętokrzyskiego. Zadaniem gremium jest między innymi przygotowywanie ekspertyz i opinii oraz założeń do prezydenckich projektów ustaw.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 listopada 2015 r.