Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon Zdziebło
Sesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon Zdziebło

Sesja sejmiku

Odbyła się (26 października) trzynasta w tej kadencji sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych oraz działań w zakresie polityki społecznej. Przed sesją radni wizytowali finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach.

 

Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, informacją dotyczącą migracji mieszkańców województwa przedstawioną w kontekście realizacji zadania związanego ze świadczeniami rodzinnymi w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z podsumowaniem wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Przyjęte zostały również trzy uchwały: w sprawie przyjęcia Strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023.

Przed sesją radni wizytowali finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2015 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon ZdziebłoSesja sejmiku województwa, 26 października 2015, fot. Szymon Zdziebło

 

Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło Radni województwa wizytują finiszującą budowę sali koncertowej na toruńskich Jordankach, fot. Szymon Zdziebło