Aktualności

Uroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Uroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Św. Jan Paweł II patronem regionu

Na posiedzeniu 15 lutego sejmik województwa kujawsko-pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II patronem regionu.

 

 

W porządku zwyczajnej części sesji znalazło się między innymi przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działaniu systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa.

 

Został także zaprezentowany raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2014 wykonany na potrzeby monitorowania Strategii Rozwoju Województwa. Radni zapoznali się również ze stanem prac nad Kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej.

 

Podjęto również uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. To czysto formalny zabieg dokonany na wniosek SOSW nr 1 i SOSW nr 2 – chodzi o szkoły które nie mieszczą się w obecnym systemie szkolnictwa i faktycznie od lat nie istnieją.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 lutego 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2016 r.

 

Uroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plUroczysta część posiedzenia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

XVI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXVI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXVI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXVI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXVI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl