Aktualności

Sesja sejmiku województwa

Sesja sejmiku województwa

W najbliższy poniedziałek (2 marca) odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas obrad radni będą mieli możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawione zostanie również sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016, przygotowane przez Departament Kultury i Edukacji.

 

Rozpoczęcie sesji przewidziane jest na godzinę 11.15.

 

Przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego prezentacja zawiera szczegółowe informacje na temat dwunastu osi priorytetowych RPO. Warto podkreślić, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 9,5 miliarda złotych. 26 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie marszałek Piotr Całbecki, wspólnie z premier Ewą Kopacz, unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu oraz minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak, uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Więcej informacji o tym wydarzeniu tutaj

 

Ze sprawozdania z bieżącej realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016 można dowiedzieć się, że w latach 2013-2014 na dotacje do remontów obiektów zabytkowych przeznaczono łącznie kwotę ponad 56 mln zł. Za wyjątkowy wkład w konserwację, ochronę i promocję zabytków oraz dziedzictwa kulturowego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżnienie specjalne prestiżowego konkursu Unii Europejskiej Europa Nostra Awards 2014. Wspomniana nagroda jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym organizacjom, instytucjom, samorządom oraz osobom fizycznym, które w sposób szczególny przyczyniają się do opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem kulturowym o znaczeniu europejskim.

 

W dalszej części posiedzenia radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015. Głosowaniu zostanie również poddana uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Żnin, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie działającej od 1894 roku Żnińskiej Kolei Powiatowej.

 

Szczegółowy porządek tutaj

 

Fot. Tymoteusz Tymiński

 

Kancelaria Sejmiku

 

27 lutego 2015 r.