Aktualności

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

W Komitecie Regionów o bezpieczeństwie żywnościowym

Marszałek Piotr Całbecki został sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych. Opinia, związana z obecną destabilizacją światowych rynków produktów rolnictwa, spowodowaną przez m.in. zmiany klimatu, pandemię COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę, będzie odpowiedzią na marcowy komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz deklarację wersalską Rady Europejskiej w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą.

 

Marszałek Piotr Całbecki, który zajmuje się przygotowaniem opinii na mocy decyzji  Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), przedstawi w niej stanowisko KR w kwestii zagrożeń dla zaopatrzenia w żywność w Unii Europejskiej, światowego skoku cen towarów (w tym żywności i nawozów dla rolnictwa), a także zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten ważny dokument będzie zawierał stanowisko regionów europejskich oraz przedstawiał możliwości rozwiązań dla zdestabilizowanego rynku rolnego w Europie i na świecie.

 

Opinia ta jest również związana z realizacją celów unijnych strategii, w tym Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”, oraz z podejmowanymi w naszym województwie działaniami wspierającym Ukrainę i Ukraińców na uchodźstwie.

 

– Ukraina była jednym z największych dostawców nawozów rolniczych i innych materiałów rolniczych dla Unii Europejskiej. Grozi nam duży wzrost cen żywności. W moim sprawozdaniu przedstawię wyzwania, przed którymi stają obecnie nasze kraje i nasze rolnictwo – podkreślił gospodarz naszego województwa w swoim wystąpieniu podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia NAT.

 

Opinia w sprawie europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego jest kolejną przygotowywana przez marszałka Piotra Całbeckiego dla KR. Pierwsza, dotycząca oceny adekwatności unijnych dyrektyw wodnych i dyrektywy powodziowej, została przyjęta podczas 139. sesji plenarnej komitetu w lipcu 2020.

 

23 marca Komisja Europejska przedstawiła szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników i konsumentów w UE w obliczu rosnących cen żywności i kosztów nakładów, takich jak energia i nawozy. Gwałtowny wzrost światowych cen towarów, dodatkowo przyspieszony przez inwazję Rosji na Ukrainę, wskazuje na potrzebę zwiększenia odporności unijnego rolnictwa i łańcuchów dostaw żywności w UE.

 

Biuro Regionalne w Brukseli

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 kwietnia 2022 r.