Aktualności

Spotkaniu Komisji NAT i Komisji AGRI, 25 października 2023, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Spotkaniu Komisji NAT i Komisji AGRI, 25 października 2023, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

W Brukseli o wspólnej polityce rolnej

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w środę (25 października) w Brukseli w połączonym spotkaniu Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów (NAT) i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) poświęconym lokalnemu wymiarowi wspólnej polityki rolnej. Gospodarz naszego województwa, który reprezentował na tym spotkaniu delegację Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów, przedstawił raport z konsultacji w regionach.

Konsultacje w sprawie udziału regionów w zarządzaniu europejską wspólną polityką rolną i jej wdrażaniu przeprowadził Komitet Regionów za pomocą swojej sieci regionalnych centrów RegHub, która monitoruje wdrażanie unijnych polityk w terenie dbając o to, by w Brukseli brano pod uwagę stanowiska lokalnych i regionalnych społeczności i interesariuszy. Z konkluzji raportu wynika, że administracje centralne krajów członkowskich w niewielkim stopniu wykorzystują możliwość zaangażowania władz regionalnych w przygotowanie krajowych planów strategicznych w dziedzinie wspólnej polityki rolnej i zarządzanie nimi, co nie jest korzystne przede wszystkim ze względu na małą elastyczność takiego modelu na przykład w sytuacji kryzysów.

 

– Komitet Regionów zawsze opowiadał się za tym, by nasze regiony odgrywały główną rolę w zarządzaniu polityką rolną i jej wdrażaniu, gdyż zapewni to lepsze dostosowanie funduszy i środków do specyfiki terytorialnej i sektorowej. Uważamy, że jedynie odnowione partnerstwo między instytucjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi może sprzyjać odbudowie obszarów wiejskich i ekologicznej transformacji europejskiego rolnictwa – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Raport jest dostępny w portalu Komitetu Regionów cor.europa.eu.

 

Marszałek Piotr Całbecki wielokrotnie zabierał w Brukseli głos w sprawie europejskiego rolnictwa i wspólnej polityki rolnej, opowiadając się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

 

Zobacz też W Brukseli o interesach naszych rolników

 

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, uczestniczyli także m.in. przewodniczący komisji AGRI Norbert Lins i przewodnicząca komisji NAT Isilda Gomes.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2023 r.