Aktualności

Spotkanie z komisarz Cretu, fot. serwis foto KE
Spotkanie z komisarz Cretu, fot. serwis foto KE

W Brukseli o naszym medycznym pakiecie stulecia

Podczas wtorkowego (19 kwietnia) spotkania w Brukseli z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Crețu marszałek Piotr Całbecki przedstawił doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące zaangażowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie medycyny. Chodzi o nasz medyczny pakiet stulecia, czyli marszałkowski program modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia.

 

Tematem spotkania z komisarz Crețu, które odbyło się w siedzibie Komisji Europejskiej, było wdrażanie w Polsce unijnej polityki spójności, pierwsze doświadczenia dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz przyszłość polityki spójności, czyli tego segmentu działań UE, którego celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w granicach unii. Poza marszałkiem Całbeckim uczestniczyli w nim także marszałkowie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego, Olgierd Geblewicz, Marek Woźniak, Adam Struzik i Sławomir Sosnowski. Rozmawiano między innymi o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych (ZIT-ach), dokonaniach naszego kraju w polityce miejskiej i istocie strategii tak zwanych inteligentnych specjalizacji.

 

W swoim wystąpieniu komisarz Crețu wskazała, że pozycja naszego kraju, który dobrze poradził sobie z ostatnim kryzysem gospodarczym w Europie, jest obecnie silna, a niwelowane obecnie zapóźnienie w niektórych dziedzinach wynika z zaszłości historycznych. Gospodyni spotkania podkreśliła, że wiedza i doświadczenie polskich samorządowców może mieć duże znaczenie w kształtowaniu polityki spójności po 2020 roku.

 

Wystąpienie marszałka Całbeckiego dotyczyło naszych doświadczeń ze współpracy z EBI, związanych z realizacją programu modernizacyjnego w publicznej służbie zdrowia. Bank, który jest jedną z instytucji Unii Europejskiej, udzielił samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego kredytu pomocowego na rozbudowę i modernizację najważniejszych placówek medycznych regionu. – Było to pierwsze tego typu zaangażowanie EBI, a dla nas pierwszy tak szeroko zakrojony program modernizacyjny. Obecnie przystępujemy do jego drugiego etapu. Bezpieczeństwo zdrowotne, korzystanie ze zdobyczy nowoczesnej medycyny jest kosztowne, ale są to właściwie wydane pieniądze. Cieszę się, że nasze doświadczenie może służyć innym europejskim regionom  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który w Brukseli wypowiadał się w kontekście firmowanego przez szefa KE Jean-Claude’a Junckera planu inwestycyjnego dla Europy. Przyjęty przez unijne instytucje jesienią 2014 dokument jest inicjatywą na rzecz pobudzenia długotrwałego wzrostu i zatrudnienia w krajach UE, skupiającą się na usuwaniu przeszkód dla nowych inwestycji i wspieraniu projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem nowych i już istniejących narzędzi finansowych. Chodzi między innym o Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i wspieranie gospodarki realnej, przede wszystkim przemysłu.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 kwietnia 2016 r.