Aktualności

fot. Andrzej Goiński
fot. Andrzej Goiński

Vouchery, czyli wsparcie dla młodych rodziców

Kolejne pół tysiąca młodych rodzin zakwalifikowanych do programu „Aktywna Mama, aktywny Tata” otrzymuje refundację kosztów odpłatnej opieki nad maluchami do 3 roku życia. Wsparcie to nawet 800 złotych miesięcznie przez rok w postaci voucherów na pokrycie kosztów żłobka lub wynagrodzenia niani.

 

– Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne. Przygotowaliśmy ją z myślą o  ułatwieniu rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej związanej z wychowywaniem potomstwa. Z takiego wsparcia skorzystało już ponad pół tysiąca rodzin, teraz pomoc otrzymują kolejne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W wyniku przeprowadzonego w styczniu naboru wpłynęło ponad 2 tysiące zgłoszeń. Do projektu zakwalifikowano 500 rodzin. Do tej pory podpisano umowy z 360 rodzicami, którzy otrzymali już pierwsze wypłaty. Największą grupę stanowią rodziny z Bydgoszczy, Torunia i Grudziądza oraz powiatów inowrocławskiego, wąbrzeskiego i toruńskiego.

 

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem korzystają:

 • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)
 • osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

 • żłobka (w wysokości do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)
 • niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)
 • klubu dziecięcego (w wysokości do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)
 • opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy).

 

Ponadto osoby bezrobotne mogą liczyć na wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego
 • poradnictwa zawodowego
 • poradnictwa psychologicznego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń zawodowych
 • wsparcia specjalisty ds. aktywizacji. 

 

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” jest koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (jednostkę organizacyjną samorządu województwa) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu to 12,9 mln złotych, kwota dofinansowania z RPO wynosi prawie 12,3 mln złotych. Więcej informacji na stronie ROPS.

 

Pierwsze vouchery w ramach drugiej edycji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” wręczyliśmy młodym rodzicom w lipcu 2019 roku. Więcej informacji tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

2 lipca 2020 r.