Aktualności

Fot. Wojtek Szabelski
Fot. Wojtek Szabelski

Nagrody Marszałka – na zgłoszenia czekamy do poniedziałku

Po raz dwudziesty przyznamy Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nasze prestiżowe wyróżnienia, będące wyrazem uznania za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej w roku 2019. Na wnioski czekamy do poniedziałku (7 września).

  

– Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w tym roku następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • fundusze unijne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • ochrona środowiska naturalnego
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja województwa.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji elektronicznej – na dowolnym nośniku lub na adres: nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl i drugi w wersji papierowej:

– osobiście w Punkcie Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

– lub przesyłając na adres:

Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

 

Wśród ubiegłorocznych laureatów są m. in. spółka Lafarge Cement z Barcina (powiat żniński) za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy za projekt i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta, prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych.

 

Czytaj także:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

 

9 czerwca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2020 r.