Aktualności

Tężnie w Inowrocławiu, fot. Szymon Zdziebło
Tężnie w Inowrocławiu, fot. Szymon Zdziebło

Uzdrowiska to nasza specjalność

Kujawsko-Pomorskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego. Konsekwentnie budujemy i wzmacniamy sektor gospodarki uzdrowiskowej, który – angażując podmioty publiczne i prywatne – generuje miejsca pracy i zamożność lokalnych środowisk. W Inowrocławiu zakończyły się obrady Kongresu Uzdrowisk Polskich, najważniejsze doroczne spotkanie branży. W otwarciu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. 

 

– Ciechocinek i właśnie Inowrocław są oczywiście najbardziej znanymi kujawsko-pomorskimi kurortami, ale wart uwzględnienia i rozwijania potencjał mają też Wieniec Zdrój, w którym powstanie Kujawskie Centrum Muzyki oraz podgrudziądzka wieś Marusza ze złożami ciepłej solanki. Gospodarka uzdrowiskowa, czyli w przypadku naszego województwa wszystko co łączy się w leczniczym i rekreacyjnym wykorzystywaniem solanki i wód termalnych oraz obsługą kuracjuszy, to dobrze rokujący biznes i miejsca prac. Turystyka kuracyjna staje się krok po kroku jednym z naszych regionalnych produktów markowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Kujawsko-Pomorskie, z 34 tego typu placówkami, jest na czwartym miejscu w kraju pod względem liczby posiadanych sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych i zakładów rehabilitacji leczniczej. Jeszcze lepiej wygląda statystyka dotycząca obsługiwanych przez nie kuracjuszy – tu, z blisko 125 tysiącami gośćmi rocznie, zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu drugim (i na trzecim jeśli chodzi o gości zagranicznych).

 

By dobrze wykorzystać i rozwijać te zasoby założyliśmy konsekwentne, skoordynowane i wielopłaszczyznowe wspieranie gospodarki uzdrowiskowej przez samorząd województwa. Strategia rozwoju województwa 2020+ stanowi, że Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec zostają objęte dostosowanymi indywidualnie pakietami zintegrowanych działań, dotyczących zarówno wzmocnienia sfery usług medyczno-uzdrowiskowych, jak i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i wsparcia dla przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie. Ważną w tym kontekście sprawą jest ochrona kurortów przed zagrażającymi im czynnikami środowiskowymi i urbanistycznymi. Rozwiązania będą zmierzać do wyeliminowania tak zwanych niskich emisji, czyli zapylenia związanego przede wszystkim z lokalnymi i domowymi kotłowniami, ograniczenia ruchu kołowego i bałaganu przestrzennego. Swój odrębny pakiet strategiczny będzie miała też Marusza, którą chcemy wypromować jako cel turystyki rehabilitacyjno-zdrowotnej.

 

Turystykę zdrowotną w powiązaniu z usługami medycznymi wskazaliśmy (w strategicznych dokumentach wyznaczających kierunki rozwoju województwa do 2020 roku) jako jedną z tak zwanych inteligentnych specjalizacji, czyli filarów na których opieramy przyszły rozwój i które odpowiednio wsparte powinny się stać lokomotywami wzrostu gospodarczego i postępu społecznego.

 

Uznając wagę tego segmentu gospodarki, samorząd województwa przejął w 2012 roku Uzdrowisko Ciechocinek SA uznając, że to najlepsze rozwiązanie zarówno dla regionu, jak i lokalnej społeczności. Zatrudniająca ponad pół tysiąca osób spółka zarządza trzema szpitalami uzdrowiskowymi ze 750 łącznie miejscami, zespołem sanatoryjnym na 120 miejsc i sanatorium ze 160 miejscami dla kuracjuszy (razem ponad 1000 miejsc noclegowych), a także słynnymi tężniami solankowymi i fontanną Grzybek.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 września 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 1 października 2015 r.

Kongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon ZdziebłoKongres Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu, fot. Szymon Zdziebło