Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło

Inauguracja roku akademickiego

Uczelnie wyższe Kujaw i Pomorza rozpoczynają rok akademicki. Uroczyste inauguracje odbyły się już na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (30 września), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1 października) oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku (2 października).

 

– Życzę Państwu udanego nowego roku akademickiego. Sukcesów w pracy naukowej, dociekaniach w badaniach podstawowych, jak i tych których wyniki wpływać mogą bezpośrednio na postęp technologiczny i rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedział podczas inauguracji roku na UMK marszałek Piotr Całbecki. Wystąpienie gospodarza regionu (audio, nagranie dzięki uprzejmości Radio Sfera UMK).

 

Na terenie naszego województwa działa 20 szkół wyższych w tym 5 publicznych i 15 niepublicznych. Urząd Marszałkowski systematycznie wspiera uczelnie publiczne przekazując fundusze na inwestycje w bazę naukową i dydaktyczną. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafiły w ostatnich latach między innymi na utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (więcej) modernizację gmachów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (więcej), budowę Biblioteki Głównej (więcej) oraz Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (więcej), a także budowę Collegium Humanisticum (więcej), Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (więcej) oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (więcej).

 

Projekty uczelni z naszego regionu znalazły się też na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, wskazującej strategiczne przedsięwzięcia dla polskiej nauki. Wśród nich są: Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych zakładające budowę wielkiego, minimum 90-metrowego radioteleskopu w sercu Borów Tucholskich (Dębowiec, gmina Osie) oraz Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (więcej).

 

Samorząd województwa oraz uczelnie z regionu realizują wspólnie szereg projektów i przedsięwzięć o charakterze proinnowacyjnym i proedukacyjnym. Wśród takich działań są między innymi:

  • Stypendia dla doktorantów „Krok w przyszłość” – w ramach realizacji wszystkich edycji tego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski przyznał blisko 900 stypendiów dla młodych naukowców. Obecnie trwa kolejny nabór o wsparcie stypendialne (więcej),
  • Wsparcie na badania i wdrożeniaVoucher BadawczyFundusz Powiązań Kooperacyjnych oraz Fundusz Badań i Wdrożeń to uruchomione przez samorząd województwa mechanizmy finansowe, których zadaniem jest wspieranie współpracy nauki i biznesu. Na rzecz realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym działa Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji,
  • Działania na rzecz przedsiębiorczości akademickiej – wspieranie aktywności biznesowej środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych jako ważnego mechanizmu komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii do gospodarki. List intencyjny w tej sprawie podpisano 26 czerwca (więcej),
  • Projekt edukacyjny „Region nauk ścisłych”– przygotowany z myślą o gimnazjalistach program dodatkowych zajęć w organizację których włączyli się pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (więcej),
  • Kujawsko-Pomorskie w wirtualnej przestrzeni gry „Minecraft” – mapę i elementy topografii regionu odtworzyli w sieci studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (więcej), 

W uroczystej inauguracji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy uczestniczył przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.  W uroczystości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober. W ceremonii na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 września 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 5 października 2015 r.

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon ZdziebłoUroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, fot. PWSZ we WłocławkuUroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, fot. PWSZ we WłocławkuUroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, fot. PWSZ we WłocławkuUroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, fot. PWSZ we Włocławku