Aktualności

fot. Tymoteusz Tymiński
fot. Tymoteusz Tymiński

Urzędy Kujaw i Pomorza w sieci

Urząd Marszałkowski wspólnie ze 149 partnerami z regionu buduje Wojewódzką Platformę Wymiany Informacji. Elektroniczne skrzynki podawcze, system informacji przestrzennej online, a także w pełni zinformatyzowany obieg dokumentów to tylko część rozwiązań, które będą tworzyć regionalny system e-administracyjny. W czwartek (22 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z dostawcą urządzeń i oprogramowania.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – składa się z dwóch obszarów: e-administracja oraz System Informacji Przestrzennej .

– Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli usprawnić komunikację między instytucjami samorządu terytorialnego w naszym regionie. Wprowadzenie elektronicznych narzędzi ułatwi też załatwianie urzędowych spraw oraz dostęp do informacji przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

W ramach obszaru dotyczącego e-administracji na potrzeby wszystkich partnerów powstaną:

  • Wojewódzka platforma wymiany informacji (e-Urząd) – będzie w systemie pełniła rolę swoistej centrali telefonicznej, w której zostaną  skatalogowane wszystkie usługi sieciowe oferowane przez partnerów.
  • Portal regionalny (wrota regionalne – CMS) – posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i mieszkańcami. Umożliwi to szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw i procesów wewnątrz urzędów.
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów – oprogramowanie będzie dostarczane do wszystkich jednostek, które obecnie nie posiadają wdrożonego obiegu dokumentów, przewidziana jest również integracja z już działającymi systemami.
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nieodłączny element związany z elektronicznym obiegiem dokumentów. Skrzynka podawcza będzie zintegrowana z platformą ePUAP. Zostanie ona udostępniona poprzez portal regionalny.
  • Regionalny biuletyn informacji publicznej (RBIP) – regionalna platforma oferująca profesjonalne rozwiązania do prowadzenia BIP, jednolita dla wszystkich partnerów projektu.
  • Regionalne centrum certyfikacji i autoryzacji (RCCiA)  – pełniące funkcję regionalnego ośrodka oferującego bezpłatne, bezpieczne i honorowane w ramach systemu regionalnego certyfikaty dla pracowników wszystkich jednostek uczestniczących w projekcie

Dzisiaj (22 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz wiceprezes firmy Wasko Andrzej Rymuza podpisali umowę na wykonanie zamówienia. Wyłonione w przetargu konsorcjum firm Wasko z Gliwic oraz COIG z Katowic dostarczy i zainstaluje oprogramowanie oraz urządzenia (między innymi skanery i serwery), a także zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników. Będzie też świadczyć usługi wsparcia technicznego. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca października. Wartość zamówienia to 7,2 miliona złotych.

Lista partnerów przedsięwzięcia tutaj

W ramach projektu powstaje też internetowy, szeroko pojęty system informacji przestrzennej (SIP) – z mapami, zdjęciami lotniczymi, planami zagospodarowania przestrzennego, rejestrami nieruchomości i decyzji lokalizacyjnych, spisami placówek oświatowych i wykazami koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin, a także wieloma innymi rejestrami i ewidencjami. Uwzględnia samorządową administrację wszystkich szczebli w całym regionie. Do tej pory system wdrożono w 11 powiatach. W kwietniu, kiedy zakończy się jego budowa, w sieci znajdzie się 142 urzędów administracji publicznej.

  • Lista partnerów SIP w tutaj
  • Lista rejestrów i ewidencji objętych projektem SIP w tutaj.

 

fot. Tymoteusz Tymiński

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

22 stycznia 2015 r.