Aktualności

Rozmawiamy o ZIT

Rozmawiamy o ZIT

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś (22 stycznia) kolejne spotkanie 25 sygnatariuszy porozumienia dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie. Przedstawiciele samorządów lokalnych rozmawiali między innymi o dalszych pracach przy wdrażaniu instrumentu ZIT oraz ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Na projekty związane z polityką terytorialną samorząd województwa zarezerwował  ponad pół miliarda euro (czyli około dwa miliardy złotych). Chodzi o przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach.

– Pierwszy poziom polityki terytorialnej, czyli ZIT, obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny. Drugi poziom – regionalny i subregionalny – dedykowany jest dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych. Działaniami z zakresu polityki terytorialnej obejmiemy też wszystkie powiaty oraz społeczności lokalne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Za pomocą instrumentu ZIT realizowane będą zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Wsparcie dla Bydgoszczy i Torunia i ich obszaru funkcjonalnego polegać będzie na wzmacnianiu powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych miast z ich otoczeniem. Środki trafią przede wszystkim na działania skierowane na rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasta i ich obszar funkcjonalny, przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów, wspieranie efektywności energetycznej i promowanie strategii niskoemisyjnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego, oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych.

 

Mapa

 

Na tego rodzaju przedsięwzięcia trafi w ramach naszego nowego RPO około 166,8 miliona euro. Aby środki te zostały uruchomione niezbędne jest m.in. przygotowanie Strategii ZIT. Za przygotowanie tego dokumentu odpowiada Związek ZIT. Projekt strategii ZIT będzie opiniowany zarówno przez Instytucję Zarządzającą RPO jak i przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Podczas czwartkowego spotkania przedstawione zostały założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską, harmonogram dalszych prac przy wdrażaniu instrumentu ZIT oraz informacje dotyczące założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj też:

O polityce terytorialnej dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia

Kolejny etap prac nad nowym RPO

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

22 stycznia 2015 r.