Aktualności

Inauguracyjne spotkanie Konwentu Wójtów

Inauguracyjne spotkanie Konwentu Wójtów

Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wezmą udział w piątkowym (23 stycznia), pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Obrowie w powiecie toruńskim.

 

– Reprezentujący wieś samorządowcy są ważnymi partnerami samorządu województwa w realizacji wielu regionalnych polityk, w tym szczególnie tych odnoszących się do rozwoju obszarów pozamiejskich. Cenimy sobie ich głos, wsłuchujemy się w ich postulaty i oczekiwania. Konwent Wójtów jest ważnym forum artykułowania tych oczekiwań, dlatego zależy nam na dobrych relacjach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.    

 

Podczas posiedzenia w Obrowie gremium wybierze nowego przewodniczącego i nowe prezydium na czteroletnią kadencję. Zaplanowano też prezentację obrowskiej gminy, a także debatę na temat problemów związanych z finansowaniem opieki społecznej oraz na temat zadań samorządów dotyczących pasażerskiego transportu publicznego, w kontekście przyjętego przez sejmik we wrześniu 2014 „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Powołany w 2007 roku Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest gremium samorządowym powołanym do wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych dla gmin wiejskich naszego regionu kwestiach. Jego członkami są wójtowie gmin wiejskich i burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich. Władze wybierane są na czteroletnią kadencję

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa

 

21 stycznia 2015 r.