Aktualności

Fot. Tymoteusz Tymiński

Sesja sejmiku województwa

Zakończyła się kolejna sesja sejmiku województwa. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa, przedstawiony został także pakiet uchwał dotyczących wyznaczenia nowych granic tak zwanych aglomeracji ściekowych. Sejmik przyjął stanowisko w którym w którym wnioskuje o wpisane budowy drogi ekspresowej S-10 (wraz z rozbudową węzła Czerniewice) na listę podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

 

Sesję rozpoczęło zaprzysiężenie radnego Marka Domżały. Następnie zaproszeni na sesję sejmiku komendanci wojewódzcy policji oraz straży pożarnej przybliżyli radnym stan bezpieczeństwa publicznego oraz działalności systemu ratowniczo-gaśniczego w Kujawsko-Pomorskiem w 2014 roku.  Przygotowane informacje przedstawiały m.in. statystyki zdarzeń z minionego roku, stan kadr policji i straży pożarnej, wydatki budżetowe tych instytucji oraz realizację zadań inwestycyjnych i związanych z modernizacją sprzętu poszczególnych jednostek.

W porządku obrad poniedziałkowej sesji znalazło się dziesięć uchwał dotyczących wyznaczenia tak zwanych aglomeracji ściekowych (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) na obszarze województwa. Wyznaczenie nowych granic aglomeracji umożliwi samorządowi ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną z oczyszczalniami ścieków.
 
Sejmik przyjął stanowiska:

                          
Ożywiona debata poprzedziła przyjęcie przygotowanego przez sejmikową Komisję Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury stanowiska w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Treść stanowiska tutaj.

 

  • Początkowy porządek obrad z projektami uchwał i prezentowanymi dokumentami tutaj.
  • Aktualny porządek obrad po zmianach tutaj.

 


Fot. Tymoteusz Tymiński

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

23 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2015 r.