Aktualności

Fot. Justyna Kędra
Fot. Justyna Kędra

Uroczystość w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych

Podczas uroczystej zbiórki w obecności sztandaru wojskowego i kompanii honorowej kadra oficerska, żołnierze oraz pracownicy cywilni Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy żegnali wczoraj (10 lipca) odchodzącego na nowe stanowisko służbowe zastępcę szefa inspektoratu, szefa logistyki płk Dariusza Żuchowskiego.

 

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski przypomniał przebieg służby wojskowej płk Żuchowskiego oraz podziękował za lata wzorowej służby, aktywność i zaangażowanie na różnych stanowiskach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a także za wysiłek włożony w tworzenie i funkcjonowanie nowoczesnej logistyki wojskowej.

 

Z kolei wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który reprezentował podczas uroczystości zarząd województwa, podziękował płk Dariuszowi Żuchowskiemu w imieniu władz samorządowych za wzorową współpracę, zaangażowanie w pełnienie obowiązków, a także za wielką życzliwość i zrozumienie dla potrzeb społeczeństwa cywilnego naszego regionu.

 

– Służba wojskowa nierozerwalnie wiąże się z następującymi po sobie powitaniami i pożegnaniami. Taki już los żołnierzy, którzy swe życie podporządkowują służbie na rzecz Ojczyny – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. W swym wystąpieniu przypomniał, że płk Żuchowski jest silnie związany z naszym regionem, a jago służba przebiegała głównie w jednostkach wojskowych naszego województwa: poczynając od Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie, gdzie zaczynał swoją karierę, przez w pułk drogowo-mostowy we Włocławku, a ostatnio – już jako dowódcy – w 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wreszcie – jako szefa logistyki – w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. I właśnie za ten ostatni okres współpracy wicemarszałek Ostrowski serdecznie i bardzo osobiście podziękował odchodzącemu z Bydgoszczy dowódcy, podkreślając że jego patriotyczną i dojrzałą postawę obywatelską mógł poznać i docenić w czasie współpracy, którą trwale zachowa w pamięci.

 

Pułkownik Dariusz Żuchowski, decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

 

Gabinet Marszałka

 

11 lipca 2018 r.  

 

Fot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna KędraFot. Justyna Kędra