Aktualności

Laureaci Nagród Marszałka 2018 w kategoriach: Gospodarka, Fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, fot. Andrzej Goiński
Laureaci Nagród Marszałka 2018 w kategoriach: Gospodarka, Fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, fot. Andrzej Goiński

Laureaci Nagród Marszałka: rozwój i promocja miast i wsi

Gmina Brześć Kujawski w powiecie włocławskim oraz Gmina Cekcyn w powiecie tucholskim otrzymały w tym roku Nagrody  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii ,,Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich”.

 

Nagrody Marszałka to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych laureatach w materiale: „Gala Nagród Marszałka 2018”.


Gmina Brześć Kujawski (powiat włocławski) otrzymała nagrodę za utworzenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jednymi z priorytetów działalności brzeskiego samorządu są rozwój terenów inwestycyjnych i wzrost gospodarczy.  Brzeską Strefę Gospodarczą wyróżnia dobre przygotowanie terenów pod inwestycje, lokalizacja w sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych, przychylny klimat dla biznesu i ulgi podatkowe dla firm. Czynniki te są istotnym magnesem przyciągającym biznes, co przekłada się na szanse na aktywizację i wzmocnienie lokalnej gospodarki, zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu. Dotychczas w Brzeskiej Strefie Gospodarczej ulokowało działalność 25 podmiotów, sprzedano ponad 70 ha gruntów pod inwestycje, sprzedaż kolejnych 50 ha jest negocjowana. Przewiduje się, że w strefie znajdą zatrudnienie 4 tysiące osób.

 

Drugim laureatem Nagrody Marszałka w tej kategorii jest Gmina Cekcyn w powiecie tucholskim. Samorząd został nią wyróżniony w dowód uznania za realizację aktywnej i innowacyjnej polityki rozwoju.  Zakłada ona aktywny udział środowisk społeczno-zawodowych, gospodarczych i lokalnych w szeroko pojętym procesie zarządzania jednostką terytorialną. Liczne inicjatywy władz gminy, budując silną i współpracującą wspólnotę lokalną, przekładają się na podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności społeczno- gospodarczej i turystycznej tych obszarów. Władze gminne są otwarte na debatę publiczną, a w budowanie potencjału gminy angażują licznych partnerów społeczno-gospodarczych. Wspomniane działania są przykładem realizacji idei partycypacji społecznej – włączania wszystkich zainteresowanych w proces zarządzania i budowania w ten sposób silnej wspólnoty lokalnej.  

 

Film prezentujący laureatów Nagród Marszałka w kategoriach: Gospodarka, Fundusze unijne, Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 12  lipca 2018 r.