Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Unitas Durat dla zasłużonego dla kraju i nauki

Brał udział w tajnych kompletach, a po walkach na frontach II wojny światowej w szeregach korpusu pancernego poświęcił się nauce – profesor Wacław Roguski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w województwie – marszałkowskim złotym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z kolei do grona rówieśników Niepodległej odznaczonych srebrnym medalem dołączyła Stefania Nowicka. Z seniorami spotkał się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Zasłużony dla budowy naszej społeczności Wacław Roguski urodził się 25 września 1921. Dorastał na prowadzonym przez rodziców gospodarstwie rolnym. W czasie okupacji brał udział w tajnych kompletach. W 1943 roku z sukcesem przystąpił do egzaminu maturalnego. Powołano go do wojska i skierowano do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie. W szeregach I Korpusu Pancernego brał udział w forsowaniu Nysy, gdzie został ranny. Trafił do niewoli i przebywał tam do końca wojny. W 1946 roku porzucił mundur i powrócił na ścieżkę naukową. Rozpoczął studia na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej, które ukończył z tytułem inżyniera rolnictwa oraz magistra nauk agrotechnicznych. Pracę zawodową rozpoczął w Dziale Gospodarki Wodnej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Bydgoszczy, następnie został przydzielony do pracy w nowoutworzonym Oddziale Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Habilitację w zakresie przyrodniczych podstaw melioracji odebrał w 1973 roku. Sześć lat później otrzymał nobilitację do profesora nadzwyczajnego, a w 1989 – profesora zwyczajnego.

 

Prowadził liczne badania naukowe, konferencje i seminaria. Kierował pracowniami związanymi z użytkami zielonymi i gospodarką wodną. Był członkiem komitetu nauk rolniczych przy Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiego Towarzystwa Agrotechnicznego.  Związany z Polskim Towarzystwem Geoficzycznym. Jego opracowania i badania posłużyły do opracowania instrukcji do celów projektowania urządzeń melioracyjnych. Karierę naukową zakończył przejściem na emeryturę w 2001 roku, jednak wciąż utrzymywał współpracę z dawnym Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych. Udzielał się społecznie, pełniąc w latach 60. funkcję radnego w Bydgoszczy. W wolnym czasie zagłębiał się w lekturze, szczególnie książek o tematyce związanej z II wojną światową. Spisywał własne wspomnienia. W 1950 poślubił Irenę, wraz z którą wychował troje dzieci, dwie córki i syna. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Odznakę Grunwaldzką oraz Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. Pan Wacław jest wzorem patrioty, który realizował swoje ideały nie tylko poprzez walkę w szeregach, ale również rozwój naukowy i działalność na rzecz lokalnej społeczności. Pełen biogram.

 

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

 

20 września sto lat temu, także na Mazowszu, na świat przyszła Stefania Nowicka. Jako dziecko pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Będąc młodą kobietą została zesłana do pracy przymusowej w okolice Fromborka. Pod koniec wojny, w styczniu 1945 roku, niemiecka rodzina u której pracowała zabrała ją ze sobą podczas ewakuacji ludności. Barki eskortowane przez niemiecką łódź podwodną z Prus Wschodnich przez Zalew Wiślany trafiły do Danii. Mieli wiele szczęścia, bo okręt ten w drodze powrotnej został storpedowany. Tęsknota za ojczyzną sprawiła, że po kilku miesiącach pani Stefania wróciła do kraju. Wówczas poznała swojego męża Czesława pochodzącego z Siedlec. Młoda para przeprowadziła się do Bydgoszczy i doczekała trojga dzieci. Pani Stefania pracowała jako sprzedawczyni w sklepie Społem, a po ukończeniu kursów hafciarskich podjęła pracę w bydgoskiej Cepelii, gdzie tworzyła obrusy i fartuchy. Do tej pory wiele jej rękodzieł zdobi domy i zbiory pamiątek. Obecnie spędza czas w domowym zaciszu. Pełen biogram.

 

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

 

Rodziny mieszkańców regionu, którzy w 2021 roku kończą sto lat, a także starszych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 62 18 344 i adresem e-mail: stulatkowie@kujawsko-pomorskie.pl. Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rówieśnicy Niepodległej.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 października 2021 r.