Aktualności

Zajęcia w ramach programu Umiem Pływać
Zajęcia w ramach programu Umiem Pływać

Umiem pływać

W piątek (11 grudnia) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu Umiem Pływać, realizowanego w ramach Programów Sportu Powszechnego w trójstronnej współpracy z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu województwa oraz samorządów lokalnych. W zajęciach nauki pływania wzięło udział 6,5 tysiąca uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych.

 

– W regionie Intensywnie inwestujemy nie tylko w rozbudowę bazy sportowej, ale również w projekty wspierające aktywność fizyczną mieszkańców. Szczególnie zależy nam na zachęceniu do uprawiania sportu jak największej liczby dzieci i młodzieży. Nasz region jest wśród krajowych liderów wykorzystania środków na realizację Programów Sportu Powszechnego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Istotą programu Umiem Pływać jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć jest sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

 

Preferowane jest uczestnictwo w projekcie gmin nieposiadających dostępu do basenu. W tym roku samorząd województwa przeznaczył na realizację przedsięwzięcia 600 tysięcy złotych, co stanowi 30 procent budżetu projektu. Pozostała część pochodzi ze źródeł Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wkładu jednostek samorządu terytorialnego.

 

Projekt realizowany był w dwóch turach: od marca do czerwca i od września do grudnia. Objął swoim zasięgiem 6500 uczniów ćwiczących w 445 grupach na obszarze 52 gmin. To o ponad 20 procent uczestników więcej niż w 2014 roku. Zajęcia odbywały się na 39 pływalniach. Realizatorem projektu był Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki W realizacji projektu brała udział znaczna liczba wolontariuszy. Twarzą projektu Umiem Pływać w naszym województwie była Otylia Jędrzejczak.

 

Lista gmin uczestniczących w programie Umiem Pływać

 

Umiem pływać to jeden z pięciu Programów Sportu Powszechnego realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-Pomorskiego. Od 2014 roku wspieramy finansowo programy „Umiem Pływać”, „Multisport” i „Mały Mistrz”. W roku 2015 dołączyły do nich projekty „Lekkoatletyka dla Każdego” oraz „ Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie”. Łącznie na te pięć zadań samorząd województwa przeznaczył w tym roku 1,35 miliona złotych.

 

Czytaj też: Region w sportowej czołówce

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 grudnia 2015 r.