Aktualności

Logo - Salutaris

Salutaris z pomocą

11 grudnia odbyło się walne zebranie członków powołanego z inicjatywy samorządu województwa Stowarzyszenia „Salutaris”. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy ze strażakami. W tym roku ze wsparcia organizacji skorzystało 13 gmin.

 

– Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” to zrzeszenie samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Chodzi między innymi o powodzie, wichury, pożary i awarie techniczne. Organizacja skupia w tej chwili 31 samorządów gminnych z regionu oraz samorząd województwa (lista) i wciąż czeka na nowych członków.

 

Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej jest samorząd województwa. Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności. Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia. Organizacja może pokryć koszty likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych w wysokości do 50 procent wartości oszacowanych szkód.

 

W tym roku organizacja udzielała wsparcia finansowego swoim członkom 13 razy (lista gmin które otrzymały pomoc). W ubiegłym roku pomoc trafiła do 5 gmin (więcej o ubiegłorocznym wsparciu). Wsparcie pomogło między innymi w pokryciu kosztów naprawy dróg oraz uszkodzonych budynków.

 

Podczas piątkowego (11 grudnia) walnego zebrania członków stowarzyszenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Toruniu odbyło się seminarium problemowe poświęcone między innymi szansom i zagrożeniom gospodarki wodnej, przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym oraz koncepcji zintegrowanych działań na rzecz zwalczania skutków katastrof i awarii oraz przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Podpisane zostało także porozumienie formalizujące współpracę stowarzyszenia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkim oddziałem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie. Stowarzyszenie „Salutaris” zaangażowało się także w akcję społeczną, której cel to przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla.    

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 grudnia 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2015 r.