Aktualności

Europejski Szczyt Regionów i Miast w Marsylii, fot. z serwisu EKR
Europejski Szczyt Regionów i Miast w Marsylii, fot. z serwisu EKR

Ukraina należy do Europy (UA)

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył (3 marca) online w pierwszym dniu obrad odbywającego się w Marsylii Europejskiego Szczytu Regionów i Miast. Europejski Komitet Regionów stanowczo potępił rosyjską agresję na Ukrainę. Specjalna sesja, która otworzyła marsylski szczyt, była wyrazem poparcia dla walczących o wolność naszych wschodnich sąsiadów.

Українська версія внизу сторінки

 

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył (3 marca) online w pierwszym dniu obrad odbywającego się w Marsylii Europejskiego Szczytu Regionów i Miast. Europejski Komitet Regionów stanowczo potępił rosyjską agresję na Ukrainę. Specjalna sesja, która otworzyła marsylski szczyt, była wyrazem poparcia dla walczących o wolność naszych wschodnich sąsiadów.

 

W sesji specjalnej uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas, odpowiadająca we francuskim rządzie za kwestie spójności terytorialnej i relacje z regionami minister Jacqueline Gourault, francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clément Beaune oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która jest też przewodniczącą grupy roboczej Komitet Regionów – Ukraina.

 

Organizowany przez Komitet Regionów co dwa lata Szczyt Regionów i Miast odbywa się po raz dziewiąty. Wśród tematów debaty także m.in. przyszłość europejskiej demokracji, współpraca transgraniczna i nowe Partnerstwo Śródziemnomorskie, przyszłe modele rozwoju przestrzennego, strategie związane ze zmianami klimatycznymi, kwestie związane ze zdrowiem publicznym oraz bezpieczeństwo w komunikacji cyfrowej.

 

W środę (2 marca) marszałek Piotr Całbecki uczestniczył online w towarzyszącej szczytowi konferencji na temat procesów demokratycznych na regionalnym i lokalnym szczeblu (wystąpienie gospodarza naszego województwa, który rzecznikiem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, dotyczyło sytuacji w tym objętym wojną kraju) oraz w posiedzeniu prezydium Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem zastępcy szefa przedstawicielstwa Ukrainy przy UE Serhiya Tereshki.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 marca 2022 r.    

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2022 r.

 

 

Україна належить до Європи

Маршал Піотр Цалбецькі взяв участь онлайн у перший день (3 березня) Європейського Саміту Регіонів і Міст, що відбувається у Марселі. Європейський Комітет Регіонів рішуче засудив російську агресію проти України. Спеціальна сесія, яка відкрила марсельський саміт, стала виразом підтримки наших східних сусідів, що борються за свободу.

У позачерговому засіданні взяли участь, серед інших, Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс/Frans Timmermans, президент Комітету Регіонів Апостолос Цицікостас/Apostolos Tzitzikostas, відповідальний у французькому уряді за територіальну єдність і відносини з регіонами, міністр Жаклін Гуро/Jacqueline Gourault, державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон/Clément Beaune і президент Гданська Олександра Дулькевич/Aleksandra Dulkiewicz, яка також є головою робочої групи Комітету Регіонів – Україна.

Організований Комітетом регіонів Саміт Регіонів і Міст, що проходить кожні два роки, проводиться вже в дев’ятий раз. Серед тем дебатів, поміж іншого, майбутнє європейської демократії, транскордонне співробітництво та нове Середземноморське Партнерство, майбутні моделі просторового розвитку, стратегії щодо змін клімату, проблеми громадського здоров’я та безпеки цифрового спілкування.

У середу (2 березня) маршал Піотр Цалбецькі взяв участь в онлайн-конференції, що супроводжувала саміт, на тему демократичних процесів на регіональному та місцевому рівнях (промова господаря нашого воєводства, речника щодо вступу України до Європейського Союзу, стосувалась ситуації у цій охопленій війною країні) та на засіданні президії Європейського Комітету Регіонів за участю заступника голови представництва України при ЄС Сергія Терешки.

Прес-служба Маршальської Установи
3 березня 2022 року
Останнє оновлення: 6 березня 2022 року

fot.: Європейський Саміт Регіонів та Міст у Марселі, fot. z serwisu EKR