Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Uczymy pływać

Za nami pierwsza tura zajęć w ramach tegorocznej edycji programu „Umiem pływać”, realizowanego we współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 86 gmin z naszego regionu. Lekcje na pływalniach wrócą po wakacjach. W tym roku weźmie w nich udział w sumie około 8,3 tysiąca uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych.

– „Umiem pływać” to jeden z kilku realizowanych w regionie programów upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym roku ramach innych tego rodzaju przedsięwzięć najmłodsi mieszkańcy regionu będą też mogli trenować lekką atletykę, kolarstwo oraz koszykówkę – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. W tym roku do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 86 gmin. W sumie w zajęciach na 47 pływalniach weźmie udział 600 grup. W pierwszej, zakończonej w czerwcu turze zająć wzięło już udział około 5 tysięcy uczniów. Druga tura potrwa od września do grudnia. Tegoroczny budżet przedsięwzięcia to 1,9 miliona złotych, z czego pół miliona to środki samorządu województwa.

W ramach czterech poprzednich edycji programu „Umiem pływać” w zajęciach nauki pływania wzięło udział ponad 23 tysiące dzieci (więcej o realizacji programu w 2017 roku).

Program „Umiem pływać” to jeden kilku Programów Sportu Powszechnego współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski. Wspieramy także realizację programów: Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie oraz „Lekkoatletyka dla każdego”. W przygotowaniu jest także kolejna edycja marszałkowskiego programu rozwoju i upowszechniania koszykówki. W tym roku samorząd województwa zarezerwował na realizację tych przedsięwzięć w sumie blisko 900 tysięcy złotych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 lipca 2018 r.