Aktualności

XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej Goiński
XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO – FASHION WEEK”, fot. Andrzej Goiński

Tydzień w obiektywie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem fotograficznym wydarzeń minionego tygodnia:

 

 

16.09.2016r., Wernisaż wystawy „Opowieści z fotografii” z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras16.09.2016r., Wernisaż wystawy „Opowieści z fotografii” z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras16.09.2016r., Wernisaż wystawy „Opowieści z fotografii” z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras16.09.2016r., Wernisaż wystawy „Opowieści z fotografii” z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Tymon Markowski17.09.2016r., Manifestacja Sybiraków w Bydgoszczy, fot. Jacek Nowacki17.09.2016r., Manifestacja Sybiraków w Bydgoszczy, fot. Jacek Nowacki17.09.2016r., Manifestacja Sybiraków w Bydgoszczy, fot. Jacek NowackiMiędzynarodowy Festiwal Art Moves, czyli sztuka na bilbordach W Toruniu, fot. Mikołaj KurasMiędzynarodowy Festiwal Art Moves, czyli sztuka na bilbordach W Toruniu, fot. Mikołaj KurasMiędzynarodowy Festiwal Art Moves, czyli sztuka na bilbordach W Toruniu, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., III Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Juliusz Kola17.09.2016r., III Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Juliusz Kola17.09.2016r., III Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Juliusz Kola17.09.2016r., III Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Juliusz Kola17.09.2016r., III Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Juliusz Kola17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Finałowy rajd wakacyjnej akcji „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Święto Kapusty w Brukach Unisławskich, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Święto Kapusty w Brukach Unisławskich, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Święto Kapusty w Brukach Unisławskich, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Święto Kapusty w Brukach Unisławskich, fot. Mikołaj Kuras17.09.2016r., Święto Kapusty w Brukach Unisławskich, fot. Mikołaj Kuras18.09.2016r., Finał Mistrzostw Polski na żużlu, fot. Mikołaj Kuras18.09.2016r., Finał Mistrzostw Polski na żużlu, fot. Mikołaj Kuras18.09.2016r., Finał Mistrzostw Polski na żużlu, fot. Mikołaj Kuras19.09.2016r., Narada dla Pełnomocników/Koordynatorów Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl19.09.2016r., Narada dla Pełnomocników/Koordynatorów Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl19.09.2016r., Narada dla Pełnomocników/Koordynatorów Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl19.09.2016r., Narada dla Pełnomocników/Koordynatorów Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl19.09.2016r., Otwarcie Centrum Kultury Synagoga, fot. Tymon Markowski19.09.2016r., Otwarcie Centrum Kultury Synagoga, fot. Tymon Markowski19.09.2016r., Otwarcie Centrum Kultury Synagoga, fot. Tymon Markowski19.09.2016r., Otwarcie Centrum Kultury Synagoga, fot. Tymon Markowski20.09.2016r., Jubileusz 25-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski20.09.2016r., Jubileusz 25-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski20.09.2016r., Jubileusz 25-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski20.09.2016r., Jubileusz 25-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski20.09.2016r., Spotkanie w ramach inicjatywy Miasto Plus - Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl20.09.2016r., Spotkanie w ramach inicjatywy Miasto Plus - Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl20.09.2016r., Spotkanie w ramach inicjatywy Miasto Plus - Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl21.09.2016r., Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec z wizytą u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl21.09.2016r., Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec z wizytą u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Ceremonia podpisania umowy partnerstwa w ramach projektu „Rodzina w centrum”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Ceremonia podpisania umowy partnerstwa w ramach projektu „Rodzina w centrum”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Ceremonia podpisania umowy partnerstwa w ramach projektu „Rodzina w centrum”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl22.09.2016r., Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej GoińskiXXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. „BISKUPIN ARCHEO - FASHION WEEK”, fot. Andrzej Goiński