Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Dla najmłodszych i ich opiekunów

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na organizację opieki dla maluchów do trzeciego roku życia. Wsparcie trafi na tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi w już funkcjonujących placówkach, a także na szkolenia przyszłych niań i opiekunów dziennych. Możliwe są też inwestycje w tego typu placówkach. Oferta skierowana jest między innymi do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych. 

 

– Liczymy, że dzięki realizacji tych projektów w województwie zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też między innymi o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego aktualne są trzy konkursy dotyczące wspierania inicjatyw związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech. Dwa z nich (jeden w ramach ZIT) dotyczą rozwoju usług opieki nad maluchami, a trzeci wsparcia inwestycyjnego w placówkach oferujących takie usługi.

 

W konkursach dotyczących rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano wsparcie na uruchomienie i bieżące funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych (w tym koszty serwowanych dzieciom posiłków i wynagrodzenia personelu), dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup wyposażenia (w tym zabawek, pomocy dydaktycznych i placów zabaw). Środki mogą też być przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i szkoleń zawodowych dziennych opiekunów i niań. O wsparcie mogą się ubiegać między innymi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy. Alokacja w pierwszym z wymienionych konkursów wynosi ponad 39 mln złotych, termin naboru od 30 września do 14 października (szczegóły). Alokacja w konkursie ZIT-owskim to ponad 2 miliony złotych, nabór wniosków rusza 30 września i potrwa do 13 października (szczegóły).

 

W konkursie dotyczącym przedsięwzięć inwestycyjnych o wsparcie mogą zabiegać między innymi samorządy lokalne, a także organizacje pozarządowe i kościelne. Środki trafią na rozbudowę,  modernizację a także budowę lub adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Do rozdysponowania jest 43,6 miliona złotych, a wysokość dofinansowania będzie zależna od liczby nowych miejsc dla najmłodszych, które powstaną w ramach realizacji inwestycji. Nabór wniosków ruszył 22 września i potrwa do 9 grudnia (szczegóły).

 

Informacja o aktualnych konkursach w ramach RPO

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 września 2016 r.