Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Toruńska w Golubiu-Dobrzyniu będzie jak nowa

Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie gruntownej modernizacji ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. Poza tym rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

 

Ulica Toruńska jest częścią drogi wojewódzkiej nr 569, która łączy Golub-Dobrzyń z Toruniem. Nad ulicą góruje zabytkowy zamek, a od południa otacza ją rzeka Drwęca. Codziennie trasą  przejeżdża około 3 300 pojazdów. Modernizacja, która powinna się zakończyć jeszcze w tym roku, poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

 

Jezdnia zostanie poszerzona do standardowych 6 metrów. Istniejąca nawierzchnia będzie stanowić podbudowę nowej ulicy. Przed położeniem nowych warstw asfaltu wbudowana zostanie specjalna siatka, która wzmocni jezdnię. Poza tym zaprojektowano rozbudowę kanalizacji deszczowej. Na istniejącym kanale dobudowany zostanie osadnik zbierający zanieczyszczenia ropopochodne. Przebudowane zostaną też chodniki i zjazdy na posesje oraz sieć telekomunikacyjna,

 

Modernizacja zostanie sfinansowana przede wszystkim z budżetu województwa. Miasto natomiast opracowało dokumentację projektową i dofinansuje prace kwotą 450 tysięcy złotych. Wartość całego zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu, który został ogłoszony w ostatnich dniach. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 1,5 mln zł.

 

Przebudowa ul. Toruńskiej w liczbach:

  • długość odcinka: 889 m
  • szerokość jezdni: 6 m
  • powierzchnia jezdni: 5 575 m kwadratowych
  • powierzchnia chodników: 1 300 m kwadratowych
  • długość nowego kanału deszczowego: 238 m
  • studzienki ściekowe: 33.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

13 lipca 2016 r.